Denna artikel finns också på:
Anmälan om skada eller förlust

Här går vi igenom hur ett reklamationsärende registreras och hanteras. Du får även tips på hur du bör agera för att göra hanteringstiden så snabb och effektiv som möjligt.

Hur lång tid tar en reklamation? Efter att ett ärende har komplett underlag tar hanteringen ca. 1-6 veckor, beroende på ärendets komplexitet. I vissa fall kan det gå snabbare eller ta längre tid. Har du en tilläggsförsäkring brukar hanteringen generellt sätt gå snabbare.

Vid skada eller förlust
När du tar emot gods som är synligt skadat skall detta noteras direkt när du kvitterar ditt gods vid mottagandet. Ange Skadad där du signerar. Är det en dold skada måste detta rapporteras till oss via reklamationsregistreringen senast 7 dagar efter mottagandet av godset. Utan rapportering inom denna period kan din reklamation komma att nekas.

För att registrera din reklamation, klicka här. On behalf of our international customers, the form is also available in english. To register your reclaim, click here.

Steg-för-steg

Starta registreringen genom att ange först ditt bokningsnummer. Det hittar du på Mina sidor eller din på bokningsbekräftelse.
Välj om du ska anmäla en skada eller förlust.
Ange dina kontaktuppgifter.
Beskriv tydligt hur godset emballerats. Vid förlust, ange en tydlig beskrivning av emballeringen. Vid skada, tillhandahåll så mycket information som möjligt. Inkludera alla tänkbara detaljer som kan vara av vikt. Exempelvis emballagets material, användning av hörnskydd, med mera. Detta påverkar tiden för reklamationshanteringen.
Ange skadans omfattning - definierat till varans värde. Alltså, definiera noggrant just vad som skadats under sändningen. Har du exempelvis fraktat 10 stolar och endast ett stolben gått sönder, ange detta tydligt. Vid förlust, ange "Förlust".
Ange kort beskrivning av godset. Nämn inte produktnamn eller liknande, utan beskriv vad för typ av produkt det är som skickats.
Uppge om det finns möjlighet att reparera varan och en uppskattad kostnad av detta.
Ange värdet för skadans omfattning.
Bifoga bilder som demonstrerar skadan. Kombinera gärna närbilder och helhetsbilder så att en utomstående person kan bilda sig en uppfattning.
Bifoga handlingar som påvisar varans värde. Om transporten var från dig till din kund reklamerar vi din kundfaktura. Om transporten är från din leverantör till dig, reklamerar vi ditt inköpsvärde utifrån inköpsfaktura/ handelsfaktura. Saknar du underlag för värde vid registreringen av din reklamation kan du komplettera det vid senare tillfälle till reklamation@shiplink.se. Glöm då inte att uppge ditt bokningsnummer.

Hur ofta får jag uppdateringar av mitt ärende? Vi uppdaterar dig så fort vi har värdefull information eller frågor om ärendets hantering.

Vid frågor eller funderingar, kontakta vår reklamationsavdelning på reklamation@shiplink.se och uppge ditt bokningsnummer.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!