Denna artikel finns också på:
Handelsfaktura & Proforma - Ditt ansvar som avsändare
Vid export är det avsändarens ansvar att delge korrekt underlag för exportdeklaration till Tullverket. 
Dessa underlag kallas för styrkande handlingar. Ni kan läsa mer om dem här.

I denna artikel går vi igenom det som alltid behövs och som vi måste få in. Men tänk på att det är upp till er att veta om det behövs fler styrkande underlag.

Har du frågor om vilken dokumentation som krävs för just din transport rekommenderar vi att kontakta Tullverket.
Maila alltid den färdiga handelsfakturan till order@shiplink.se. Vi mailar den vidare till transportör. Skriv även ut 4 st fysiska ex av handelsfakturan och lägg i ett kuvert, notera ditt sändningsnummer (hittas på fraktdokumenten) på kuvertet. Överlämna kuvertet till chaufför vid upphämtning.
Om det du skickar är något som du har sålt så behöver vi en Handelsfaktura (Commercial Invoice).
Om det är en gåva eller t.ex varuprover, det vill säga sådant som mottagaren inte ska betala för. Då behövs en Proformafaktura (Proforma Invoice).

Innehållet i de två är nästan detsamma, men de ska vara korrekt döpta och på en proforma ska ni ange "No charge. Value for customs purposes only".
I övrigt är det ungefär samma information som måste förmedlas till myndigheterna.

⬇️ Här kan du ladda ner Handelsfaktura (Commercial Invoice) som PDF ⬇️
⬇️ Här kan du ladda ner Proformafaktura (Proforma Invoice) som PDF ⬇️

Fakturan ska alltid utformas efter de regler som finns i landet som godset ska fraktas till och den ska vara utförd på engelska.
Det finns vissa grunder som alltid ska var med. 

Längre ner följer även en ordlista med namnen på engelska & svenska så att ni enkelt kan se till att ni har fått med all nödvändig information på engelska i er faktura.

Vid export måste alltid värde på godset anges. Ingen artikel får anges som 0:- i värde. Tänk på att det gäller även när mottagaren inte ska betala något.
Följande information ska uppges på fakturan:
Säljarens namn och kompletta adress

EORI nummer (Läs mer och ansök om Eorinummer här)

Faktureringsadress/ köpare
 - Ange deras kompletta adress och Organisationsnummer/VAT nummer Leveransadress/ mottagare
 - Anges om den avviker från faktureringsadressen

Datum då fakturan utfärdas & fakturanummer

Betalningsvillkor & leveransvillkor. Läs mer på verksamt.se. Kallas även för incoterms. Ni hittar en mall över de vanligaste termerna här.

Uppgifter om varje artikel i sändningen
Beskrivning av artikeln - Detaljerad beskrivning av varan
Ursprungsland - Landet där godset är tillverkat
Varukod - Tullverket ger dig information om vilken klassificering din vara har. Ring Tullsvar för hjälp med rätt varukod på 0771 520 520
Ange mängd och enhet av artikeln - Kan t.ex. vara 1 st dator eller 6 m tyg.
Om du är osäker på vad som är lämpligt mängd och enhetsmått för din artikel kan du få hjälp av tullverket.
Vikt - Ska anges per enhet och totat per rad på fakturan.
Värdet på varan och i vilken valuta - Värdet anges per enhet av artikel samt totalt per rad på fakturan
Om ni har lämnat rabatt till kunden på varan ska ni ange det och hur mycket.

Uppgifter om hela sändningen
Antal kolli
Märkning av varje kolli
Typ av kolli
Total nettovikt (utan emballage) och total bruttovikt (med emballage)
Totala värdet på sändningen

I botten av fakturan kan du ha med ett fällt för övrig information eller särskilda upplysningar.

Det sista du ska göra är att notera följande på fakturan ”I hereby certify that this invoice is true and correct./ Härmed intygas riktigheten av denna faktura.”

Under det ska fakturan signerats och dateras fakturan.Vid export måste alltid värde på godset anges. Ingen artikel får anges som 0:- i värde. Tänk på att det gäller även när mottagaren inte ska betala något.

Ordlista för exportfaktura Engelska - Svenska
Information about Seller + Buyer / Information om Säljare + Köpare
○ Company name / Företagsnamn
○ Address / Adress
○ Zipcode / Postnummer
○ City / Ort
○ Country / Land

○ Contact Person / Kontaktperson
○ Phone number / Telefonnummer
○ Email / Email-adress
○ VAT Number / Organisationsnummer

Shipment information / Information om transporten
○ Invoice date / Fakturadatum
○ Carrier / Transportör
○ Tracking number / Sändningsnummer
○ Currency / Valuta
○ Reason of Export / Anledning till Export
○ Incoterms / Leveransvillkor
○ Terms of payment / Betalningsvillkor

Item / Artikel
○ Classification of goods / Varukod för varje artikel
○ Description of Unit / Beskrivning av enhet
○ Quantity of Unit / Mängd av enhet
○ Unit Value / Värde för ett exemplar av artikeln
○ Country of origin / Ursprungsland av artikel
○ Total weight / Totalvikt per artikel
○ Total value / Totala värdet av samtliga enheter av artikel

Shipment / sändning
○ Totale value / Totalt värde på sändningen
○ Total weight Total vikt för hela sändningen
○ Invoice Total / Fakturans totalvärde
○ Number of parcels/items / Antal kolli i försändelsen

Import information
○ I hereby certify that this invoice is true and correct./ Härmed intygas riktigheten av denna faktura.
○ Signature of the seller / Säljarens namnteckning
○ The name in clear script / Namnförtydligande
○ Date of signing / Datum


Special invoice text / Särskilda upplysningar


Har du frågor om vilken dokumentation som krävs för just din transport rekommenderar vi att kontakta Tullverket.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!