Artiklar om: Fraktdokument
Denna artikel finns också på:

Incoterms 2020Vad är Incoterms? (leveransvillkor)Incoterms, eller International Commercial Terms, utgör en standardiserad uppsättning regler som används vid internationell handel för att definiera ansvar och skyldigheter mellan säljare och köpare under olika stadier av en varuleverans. Genom att använda Incoterms fastställs tydligt vem som bär ansvaret för kostnader, risker och formaliteter vid olika skeden av leveranskedjan. Dessa regler underlättar kommunikation och minimerar förvirring och osäkerheter mellan affärspartners, vilket i sin tur främjar smidiga och effektiva internationella handelstransaktioner. Incoterms uppdateras ungefär vart tionde år för att återspegla förändringar och utvecklingar i den globala handelsmiljön. Den senaste stora uppdateringen genomfördes 2020. Denna uppdatering var nödvändig för att anpassa reglerna till de senaste trenderna inom internationell handel, inklusive teknologiska framsteg och förändringar i praxis.

I tabellen nedan hittar du överskådlig information om säljarens och köparens ansvar för respektive leveransvillkor. Läs mer ingående om dessa leveransvillkor längre ner i artikeln.

VillkorSäljareKöpare
DAPStår för alla kostnader och risker, exklusive tull och skatt, för hela transporten.Står för kostnader och risker i samband med tull och skatt.
EXW-Står för alla kostnader och risker, inklusive tull och skatt.
DDPStår för alla kostnader och risker, inklusive tull och skatt, för hela transporten.-
DPUStår för kostnad och risk till avtalad avlastningsplats. Tecknar försäkring tills godset är lossat på avtalad plats.Tar över risk och kostnad efter lossning.
FCAStår för kostnad och risk till avtalad överlämningsplats. Tecknar försäkring till avtalad plats för överlämning.Tar över risk och kostnad efter överlämning av gods.
CPTStår för kostnad och risk till avtalad överlämningsplats. Tecknar försäkring till avtalad plats för överlämning.Tar över risk och kostnad efter överlämning av gods.
CIPStår för kostnad och risk till avtalad överlämningsplats. Tecknar försäkring till avtalad plats för överlämning.Tar över risk och kostnad efter överlämning av gods.


DAP - Delivered At Place (levererat på angiven plats)
Incoterm DAP, som står för 'Delivered at Place', innebär att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en överenskommen plats inom destinationslandet. Köparen tar över risken och kostnaderna för importtullar, skatter och andra kostnader vid ankomst. Säljaren står för transportkostnader och risker fram till leveransplatsen.

För Incoterm DAP (Delivered at Place), kan ett exempel vara när ett svenskt företag säljer högteknologiska maskiner till en norsk köpare med DAP Oslo. I detta fall är det säljarens ansvar att leverera maskinerna till en angiven plats i Oslo, Norge. Köparen tar över ansvar och kostnader för importtullar, skatter och vidare transport inom Norge efter leveransen.

EXW - Ex Works (levererat på angiven plats)
Incoterm EXW (Ex Works) innebär att säljaren ställer varorna till köparens förfogande vid sin egen anläggning eller annan överenskommen plats. Säljaren bär minimalt ansvar och kostnader för att göra varorna tillgängliga, medan köparen tar hand om all transport, risk och kostnader från och med den angivna platsen.

Ett exempel på när EXW kan användas är när en svensk tillverkare säljer möbler till en dansk köpare med EXW Göteborg, där säljaren gör möblerna tillgängliga vid sin anläggning i Göteborg. Köparen tar över allt ansvar och kostnader för transport och risker från Göteborg till Danmark.

DPU - Delivered At Place Unloaded (levererat och lossat på angiven plats)
Incoterm DPU, eller 'Delivered at Place Unloaded', innebär att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en överenskommen plats inom destinationslandet och även lossa dem från transportfordonet. Köparen tar sedan över risken och kostnaderna för vidare hantering, inklusive importtullar och skatter. Säljaren bär kostnaderna och riskerna fram till lossningsplatsen.

När det gäller Incoterm DPU (Delivered at Place Unloaded), kan ett scenario vara när en svensk leverantör säljer livsmedelsprodukter till en dansk köpare med DPU Köpenhamn. Här är säljarens åtagande att leverera varorna till en angiven plats i Köpenhamn, Danmark, och lossa dem från transportfordonet. Köparen tar över kostnader och risker för vidare hantering och distribution inom Danmark.

DDP - Delivered Duty Paid (levererat förtullat, på angiven plats)
Incoterm DDP, eller 'Delivered Duty Paid', innebär att säljaren har ansvar för att leverera varorna till en överenskommen plats inom destinationslandet och står för alla kostnader, inklusive tullar, skatter och andra avgifter som krävs för att varorna ska levereras till den angivna platsen. Köparen tar över först när varorna är redo för lossning.

För Incoterm DDP (Delivered Duty Paid), kan ett exempel vara när en svensk konstnär säljer sina målningar till en fransk köpare med DDP Paris. I detta fall är det säljarens ansvar att leverera målningarna till en angiven plats i Paris, Frankrike, och inkludera alla kostnader som tullar och skatter i priset. Köparen tar emot målningarna utan att behöva oroa sig för ytterligare kostnader eller risker vid importen.

Observera att det finns tillfällen där även mottagaren är skyldig att betala, exempelvis vid lokala krav.

FCA - Free Carrier (hos transportören med angiven plats)
Incoterm FCA, eller 'Free Carrier', innebär att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven plats, vanligtvis säljarens eget förråd eller transportfordon. Vid den angivna platsen övergår risken och ansvaret för vidare transport och kostnader till köparen. Säljaren står för kostnaderna och ansvaret fram till den plats där varorna överlämnas till transportören.

Vid Incoterm FCA (Free Carrier), kan ett scenario vara när en svensk tillverkare säljer elektronikkomponenter till en tysk köpare med FCA Stockholm. I detta fall ansvarar säljaren för att leverera komponenterna till en överenskommen plats, till exempel förrådet i Stockholm. Köparen tar över risken och kostnaderna för vidare transport från Stockholm till Tyskland.

CPT - Carriage Paid To (transport betald till, med angiven plats)
Incoterm CPT, eller 'Carriage Paid To', innebär att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven destination inom destinationslandet eller till en angiven plats där varorna ska överlämnas till transportören. Säljaren bär kostnaden för transport till den angivna destinationen, medan köparen tar över risken och ansvaret för vidare transport och kostnader efter överlämnandet till transportören.

Vid Incoterm CPT (Carriage Paid To), kan ett exempel vara när en svensk klädåterförsäljare säljer kläder till en brittisk köpare med CPT London. Här ansvarar säljaren för att leverera kläderna till en angiven destination, till exempel en butik i London. Säljaren betalar transportkostnaderna till London, och när kläderna är överlämnade till transportören tar köparen över ansvar och kostnader för vidare transport inom Storbritannien.

CIP - Carriage And Insurance Paid To (transport och försäkring betald till angiven plats)
Incoterm CIP, eller 'Carriage and Insurance Paid To', innebär att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven destination inom destinationslandet eller till en angiven plats där varorna ska överlämnas till transportören. Säljaren bär kostnaden för transport till den angivna destinationen och inkluderar även försäkring av varorna under transporten. När varorna överlämnas till transportören går risken och ansvaret över till köparen.

Vid Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid To), kan ett scenario vara när en svensk tillverkare säljer medicinska instrument till en norsk köpare med CIP Oslo. Säljaren ansvarar här för att leverera instrumenten till en angiven plats i Oslo och inkluderar även transportförsäkring. När instrumenten överlämnas till transportören går risken och ansvaret över till köparen, som sedan tar över kostnader och risker för vidare transport inom Norge.


Bristande kännedom om leveransvillkor kan leda till försenade leveranser och extra kostnader.

Är du osäker rekommenderar vi att kontakta vår kundservice som är tillgänglig via chatt, telefon: 010-20 706 66 och email: kundservice@shiplink.se.

Letar du efter övrig information?
Här hittar du information om aktuella trafikstörningar.
Här hittar du information om ogiltigt och otillåtet gods.
Här hittar du information om Shiplinks hållbarhetsarbete.
Här hittar du information om handelsfaktura och proforma.
Här hittar du information om grundskydd, varuförsäkring och ersättning.
Här hittar du information om efterdebitering, tilläggskostnader och avgifter.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Uppdaterad den: 14/12/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!