Artiklar om: Fraktdokument
Denna artikel finns också på:

Handelsfaktura / Proforma

Handelsfaktura & Proformafaktura


När man fraktar gods till eller från ett land utanför EU eller om godset passerar (en så kallad transitering utanför EU) ett land utanför EU, så finns det krav på att det man fraktar måste skickas med en tullfaktura. Antingen ska det bifogas en handelsfaktura (commercial invoice) alternativt en proformafaktura (proforma invoice). Vilken tullfaktura som behövs beror på om det man skickar kräver betalning eller inte.

Vilken tullfaktura ska jag bifoga?
Handelsfaktura - Bifogas om det du skickar är något som du sålt och tagit betalt för.
Proformafaktura - Bifogas om det du skickar är en gåva eller t.ex varuprover och inte krävt betalning.

Bra att veta är att oavsett om det man skickar är sålt eller är en gåva, så måste ett värde på det som fraktas anges. Ingen artikel får anges som noll (0:-) i värde.

⬇️ Här kan du ladda ner Handelsfaktura (Commercial Invoice) som PDF ⬇️
⬇️ Här kan du ladda ner Proformafaktura (Proforma Invoice) som PDF ⬇️

📌 Om du använder vår mall för commercial invoice, kom ihåg att du även måste bifoga originalfaktura för din vara.

I denna artikel finns grundläggande information om det som bör ingå i underlaget. Shiplink agerar inte ombud för tullfrågor, har du specifika frågor kring import/export bör du anlita sakkunniga eller kontakta tullverket alternativt annan organisation för att få hjälp.

Vid export och import är det fraktbokarens ansvar att inkomma med korrekt underlag för en handelsfaktura eller proforma. Tullfakturan ska utformas efter de lagar och regler som finns i landet som godset ska fraktas till och vara utförd på engelska. Vissa länder man skickar till kräver att tullfakturan utförs på annat språk så det är bra att kolla upp innan.

📎 Handelsfakturan eller proformafakturan bifogas i fraktbokningens steg 2 (Adressuppgifter). Skriv även ut 4 st fysiska ex. och lägg i ett kuvert. Notera ditt sändningsnummer på kuvertet, och överlämna kuvertet till chaufför vid upphämtning. Inkommer du med egen proformafaktura, alltså inte vår bifogade. Då får du inte glömma att det måste stå “No charge, Value for customs purposes only”.

Fyll i följande information i fakturamallen


OBS! Mallens respektive fällt/rutor ska fyllas med den information som efterfrågas, med undantag där det står optional/frivilligt specificerat.

Consignor details (Avsändarens/säljarens uppgifter)
Company / Företagsnamn
Address, postcode, city, location/country / Adress, postnummer, stad & land
Sender name, telephone number, email address / Kontaktperson, telefonnummer, e-postadress

Invoice details (Fakturauppgifter)
Invoice number - Optional / Fakturanummer - Frivilligt att ange
Shipping date / Fraktdatum (fraktbokningens datum)
Shipping number / Transportörens sändningsnummer
Currency /Valutakod
Reason for export / Anledning till varför godset ska exporteras. T.ex försäljning, gåva, reparation
Sender VAT-number / Avsändarens/säljarens momsregistreringsnummer
Reciever VAT-number / Mottagarens/köparens momsregistreringsnummer
Terms of sale - Incoterms/ Betalningsvillkor & leveransvillkor. Läs mer här och här

Consignee details (Mottagarens/köparens uppgifter)
Company / Företagsnamn
Address, postcode, city, location/country / Adress, postnummer, stad & land
Reciever name, telephone number, email address / Kontaktperson, telefonnummer, e-postadress

Delivery details (Leveransuppgifter) - Anges om mottagaradressen skiljer sig
Company / Företagsnamn
Address, postcode, city, location/country / Adress, postnummer, stad & land
Reciever name, telephonenumber, email adress / Kontaktperson, telefonnummer och e-postadress

Description of goods (Godsinformation)
Description of goods / Noggrann och utförlig beskrivning av godset, för varje artikel
Quantity / Ange mängd och enhet, för varje artikel. T.ex meter, liter eller stycke
Unit weight (kg) / Ange vikt för ett exemplar av artikeln
Unit value / Ange värde för ett exemplar av artikeln
HS code / Ange varukod, läs mer här
Location of orgin / Ange ursprungsland av artikel
Total weight (kg) / Ange totalvikt per rad, t.ex har du angett 5 st artiklar ska du ange totalt vikt för alla 5
Total value / Ange totala värdet per rad

Number of packages in shipment (Fraktinformation)
Number of packages in shipment / Ange antal kolli I försändelsen
Total shipment values / Ange totalvärde på samtliga rader i godsbeskrivningen.
Discount / Ange eventuell rabatt som ni gett till köparen
Subtotal / Ange totala värdet, minus eventuell rabatt
Shipping cost / Ange fraktkostnad
Insurance cost / Ange försäkringskostnad
Other cost / Ange eventuellt övriga kostnader
Total declared value / Ange totala värdet av ovan poster

I declare... (Signatur och datum) - Skriv ut tullfakturan och signera. Scanna in och spara, bifoga sedan i bokningen.
Name and signature / Ange signatur och namnförtydligande, för och efternamn
Company and job title / Ange säljarens företagsnamn och jobbtitel för kontaktperson
Date / Ange aktuella datumet

Additional information (Övrig information)
T.ex EORI number / EORI nummer, läs mer här

📌 Har du specifika import eller exportfrågor rekommenderar vi att du anlitar sakkunniga eller kontakta tullverket alternativt annan organisation för att få hjälp.
Den här artikeln innehåller grundläggande information. Vi förbehåller oss rätten att ändra eventuella skrivfel.

Uppdaterad den: 15/09/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!