Ansvar hos dig som kund

Nedan har vi sammanställt de punkter du som kund behöver ha kunskap om för att dina frakter ska gå så smidigt som möjligt.

När du skickar paket transporteras ditt gods över hundratals mil, genom terminaler som behandlar runt 40 000 sändningar per dygn. Läs igenom listan nedan innan du lägger din nästa order för att se hur du underlättar processen för både dig själv och speditören.

Emballering

Det är viktigt att ditt gods är väl inslaget. Dåligt emballerat gods kan leda till onödiga skador och försvårade försäkringsprocesser.

Paketsändningar ska vara så pass paketerade att de klarar av att maskinsorteras och lastas tillsammans med annat gods.
Pallsändningar ska klara av att lyftas med truck och godset får inte sticka ut från pallens dimensioner. Detta för att motverka skador på både ditt eget och andras gods.

Läs mer här för smarta emballeringstips!

Fraktsedel och sändningslista

Se till att chauffören skriver under din sändningslista vid upphämtningstillfället då det är din kvittens på att godset har hämtats. Hämtning sker generellt sett mellan 12:00-17:00. Om ingen är på plats vid upphämtningstillfället, lägg sändningslistan synligt ovanpå ert gods så att leverantören kan signera den.

Ange tydligt vilka paket som är ämnat för respektive chaufför. Då vi samarbetar med flera speditörer är det inte ovanligt att olika chaufförer dyker upp för att hämta ditt gods.

Måste jag ha en etikettskrivare för att skriva ut fraktsedeln? Nej det behöver du inte! Om du inte har tillgång till en etikettskrivare kan du använda dig av en vanlig skrivare och tejpa fast fraktsedeln på godset. Se bara till att inte täcka över fraktinformationen eller streckkoden.

Farbar väg

För att chauffören ska kunna hämta/leverera din sändning är det viktigt att vägen till din adress är framkomlig. Chauffören har inte alltid möjlighet att kontakta avsändaren inför en upphämtning, och om vägen inte är trafikerbar kan det förhindra hämtningen.

Skyltning

Se till att företagets logga eller namn är synligt vid hämtningsadressen. Det underlättar för chauffören att hitta rätt. Det är ofta olika chaufförer som hämtar godset och dålig skyltning kan det påverka leveranstiden.


Om du har några frågor angående ovannämnda punkter är det bara att kontakta vår kundservice.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!