Artiklar om: Villkor & om Shiplink
Denna artikel finns också på:

Bestrid efterdebiteringar

Bestrida efterdebiteringarVad händer om du mottagit en efterdebitering som du anser vara felaktig? Du har 7 dagar på dig att göra en anmärkning till kundservice, att du anser fakturan felaktig.

Vad är en efterdebitering?
En efterdebitering innebär att transportören har debiterat oss för en kostnad på grund av att transporten inte var korrekt bokad från början. Det kan innebära att sändningen har bokats med fel mått, fel vikt, felaktig adress, osv. Det är viktigt att tänka på att när ni får en efterdebitering, är det en kostnad som vi har fått från transportören direkt. Oavsett vilken aktör ni har bokat via, skulle ni ha fått en efterdebitering.

I de fall där ni anser att en efterdebitering inte är korrekt, behöver en bestridan påbörjas mot transportören. Vi hjälper er genom hela processen så länge vi får informationen från er om varför den är felaktig.

Vi kommer då begära mer information av dig:
Vad är det för vara som har skickats?
Måtten/vikten på godset (längd x bredd x höjd) exklusive emballage?
Information om hur godset är emballerat?
Stod godset på en pall?
Bifoga bilder på godset tillsammans med någon form av måttstock som bekräftar måtten på godset, eller bilder på godset på en våg så att vikten syns.

Hur en bestridan går till, generellt:
Vi får information av dig att fakturan är felaktig.
Vi begär information av dig för att kunna ta detta vidare mot transportören. Desto bättre underlag vi får in, desto snabbare blir ärendet utrett.
En bestridan påbörjas inte förrän vi har fått in de underlag som behövs för att kunna ta ärendet vidare mot transportören.
Ett ärende kan ta allt från 1-30 dagar beroende på vad vi har mottagit för underlag samt hur många ärenden transportören har. OBS! Fakturan du har mottagit ska betalas in inom de fakturavillkor som anges.
Vi kommer att återkomma till er så fort vi har fått en uppdatering i ert ärende. Det kan vara så att vi behöver mer underlag, en komplettering eller en enkel kontrollfråga.
Ärendet är utrett och klart. Du får en återkoppling med utfall. Om bestridan godkänns kommer ni att få en kreditpost på nästkommande faktura.

Det är alltid upp till dig som kund att kunna styrka att bokningen är korrekt, eftersom transportören hanterar tusentals paket om dagen och endast kan ange vad den automatiska lasern på transportbandet har uppmätt för mått/vikt på ditt paket. Alla paket mäts och vägs med laser på en paketbana, och fel kan absolut förekomma. Därför behöver vi få in underlag som visar att de bokade måtten/vikten är korrekta.

Vid leveranshinder ingår återtagning, ombokning, avisering och ny utkörning till mottagaren igen. Detta innebär att godset tas tillbaka till terminalen, aviseras till mottagaren för att komma överens om nytt leveranstillfälle eller om mottagaren vill hämta godset på terminalen. Oavsett om mottagaren hämtar godset på terminalen eller om godset går i retur så kvarstår avgiften för leveranshindret.

Du kommer att debiteras mellanskillnaden mellan det belopp du redan har betalat för sändningen och det belopp sändningen skulle kosta med de justerade måtten/vikten enligt den bokade tjänsten. Det kan hända att om du beräknar om kostnaden via vår hemsida med de nya måtten/vikten så får du inte samma summa som du debiterats. Detta beror på att vår hemsida är utformad för att hitta det billigaste och bästa fraktalternativet baserat på de angivna måtten/vikten. Det är alltid mest kostnadseffektivt att ange korrekta mått när du bokar, eftersom vår hemsida är utformad för att välja det bästa alternativet för din specifika transport.

Om vi inte kan få något underlag av er som visar på att de bokade måtten/vikten är korrekta så kommer bestridan automatiskt att nekas. Vi måste ha underlag för att kunna ta det vidare mot transportören.

Exempel: Du bokar en halvpall med måtten 60x80x50 cm som stapelbar, exempelpris 523:-. Transportören bedömer pallen som icke stapelbar och det nya fraktpriset med den bokade tjänsten blir då exmepelvis 1083:-. Du blir debiterad mellanskillnaden på 560:-, vilket är vad det kostar att skicka samma icke stapelbara pall med samma tjänst som den ursprungliga bokningen. Om du bokar transporten som icke stapelbar direkt via hemsidan får du ett pris på exempel 808:-, då systemet väljer en annan billigare transporttjänst för den icke stapelbara pallen.

Vi rekommenderar att läsa artikeln: Mät ditt gods på rätt sätt. Det kan vara små centimeter som gör stor skillnad, så det gäller att vara noggrann.

👋 Har du frågor eller funderingar kring att bestrida efterdebiteringar? Kontakta Shiplinks kundservice via chatt på shiplink.se, mail: order@shiplink.se eller telefon: 010-20 706 66.

Uppdaterad den: 15/05/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!