Efterdebitering, tilläggskostnader och avgifter

En frakt som inte kan levereras som planerat eller bokas fel kan få tillkommande kostnader. Här har vi samlat en förteckning för Shiplinks olika efterdebiteringar och kostnader, samt förklaring vad dessa innebär för dig som kund, Shiplink och transportören.

Version 22.2 - Senast uppdaterad 2019-10-15, ändring markerad med gul bakgrund och datum

Administration efterdebitering - 69 kr
Vid all form av efterdebitering tillkommer en avgift på 69 kronor per faktura för det administrativa arbetet. Avgiften täcker det administrativa arbetet som krävs för att genomföra en efterdebitering.

Adressändring - 369 kr
Önskas adressändring på inrikessändningar tillkommer kostnaden på 369 kr. Avgiften täcker det administrativa arbetet som krävs för att genomföra en adressändring, samt kostnaden för förlängda leveranstider. Vid utrikessändningar, kontakta Kundservice för pris då det skiftar från land till land.

Avbokningsavgift mindre transporter - 29 kr
Vid avbokning och makulering där upphämtningen är planerad för samma dag som avbokningen tar vi ut denna kostnad. Avgiften täcker det manuella arbete som krävs för att avboka en sändning med upphämtning samma dag. Se även bomkörning samt avbokningsavgift större transporter.

Avbokningsavgift större transporter - 100% av fraktkostnaden
Vid avbokning och makulering där upphämtningen är planerad för samma dag som avbokningen tar vi ut denna kostnad. Avgiften täcker det manuella arbete som krävs för att avboka en sändning med upphämtning samma dag. Avser frakter med frakttjänsterna, parti, pall och stycke med en fraktdragande vikt över 1560 kg. Se även bomkörning.

Aviseringsavgift till företag - 169 kr
Om godset av någon anledning inte kan levereras på första försöket så skickas en avisering ut, vilket denna avgift täcker. Denna tjänst kan även köpas på förhand som tillval.

Aviseringsavgift import och export - 350 kr
Gäller för transporter till och från Sverige. Om godset av någon anledning inte kan levereras på första försöket så skickas en avisering ut, vilket denna avgift täcker. Denna tjänst kan även köpas på förhand som tillval.

Avsaknad av bakgavellift - 489 kr
Vid partisändningar där bakgavellift inte adderats som tillval vid bokning debiteras 489 kr. Avgiften täcker upp för att en ny lastbil med bakgavellift måste åka ut och hämta godset.

Bomhämtning paket - Upp till 80% av fraktkostnaden
Vid misslyckad upphämtning av paket debiteras upp till 80% av fraktkostnaden. Avgiften täcker kostanden för chaufförens resa till upphämtningsadressen.

Bomhämtning parti över 1560 kg - Hela fraktkostnaden
Vid misslyckad upphämtning av partisändningar över 1560 kg debiteras hela fraktkostnaden. Avgiften täcker kostanden för chaufförens resa till upphämtningsadressen samt dennes förberedelser.

Bomhämtning stycke - Hela fraktkostnaden
Vid misslyckad upphämtning av styckegods debiteras hela fraktkostnaden. Avgiften täcker kostanden för chaufförens resa till upphämtningsadressen samt dennes förberedelser.

Bristfälligt emballage - 179 kr
Om emballage av godset är så bristfälligt att det omöjliggör maskinell sortering debiteras 179 kr. Avgiften täcker kostnaden för det manuella arbetet som inte kan skötas av maskin.

Felaktig fraktkostnad - Mellanskillnaden
Har falska godsdimensioner angivits vid bokning för att manipulera fraktkostnaden efterdebiteras mellanskillnaden.

Ej uthämtat paket - 69 kr
Hämtas paket ej ut ifrån utlämningsställe debiteras 69 kr. Avgiften täcker lokalkostnader.

Retur från utlämningsställe - Returfrakt kr
Hämtas paket ej ut ifrån utlämningsställe debiteras 69 kr samt returfrakt baserat på vikt och mått.

Felaktig kollimärkning- 129 kr
Denna avgift tillkommer om fraktetiketten av diverse anledningar är för defekt eller felplacerat för att tjäna sitt syfte. Avgiften täcker det arbetet av att läsa av fraktetiketten manuellt.

Exempelvis:
- Utskriften är otydlig på grund av vagt bläck, kapad streckkod eller kladd.
- Skrivaren som använts för att skriva ut etiketten har för dålig upplösning.
- Etiketten har inte fästs på en plan yta på sändningen.


Felaktiga sändningsuppgifter - 229 kr
Anges felaktiga sändningsuppgifter vid bokningen av frakten debiteras 229 kr. Avgiften täcker det manuella arbetet att ändra uppgifterna.

Instabilt gods - 179 kr
Då gods ska kunna maskinsorteras behöver de vara stabila nog att klara av denna behandling utan att skadas eller skada annat gods. Avgiften täcker kostnaden för det manuella arbetet som krävs för att hantera godset.

Bland instabilt gods räknas:
- Rullar/tuber
- Kollin med ojämn botten
- Kollin med hög tyngdpunkt
- Kollin med utstickande eller lösa delar
- Gods som rör sig inuti emballaget


Lagerhyra - Enligt prislistan nedan
När en sändning inte kan levereras, och trots avisering måste stanna kvar på terminal, debiteras lagerhyra. Avgiften täcker lokalkostnader och tillkommer per sändning och kalenderdag från och med den fjärde dagen från det att godset aviserats. Den baseras på sändningens fraktdragande vikt, sändningstyp och antal dagar.

Avgiftsformel: Startavgift (295 kr) + avgift för godsets vikt x antal dygn utöver de fyra inledande dagarna.

Prislista per godsvikt:
Under 249 kg = 99 kr/dag
250-499 kr = 146 kr/dag
500-749 kg = 198 kr/dag
750-999 kg = 265 kr/dag
Över 1000 kg = 269 kr/dag ( +8 kr per 100kg över 1000kg)


Leveranshinder paket - 159 kr
Om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället, vardagar mellan 8-17 debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader.

Leveranshinder stycke - 179 kr
Om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället, vardagar mellan 8-17 debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader.

Leveranshinder parti - Ny transportkostnad + omlastningskostnad
Om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället, vardagar mellan 8-17 debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader.

Leveranshinder transporter till / från Sverige - 389 kr
Om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället, vardagar mellan 8-17 debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader.

Ogiltig adress - 289 kr + adressändringsavgift
Om kunden anger en ogiltig adress vid bokningstillfället som omöjliggör leverans. Avgiften täcker chaufförens transportkostnad, administrativa kostnader samt kostnaden för adressändring.

Utanför godsbegränsningar - 189 kr
När godsets dimensioner anges så pass felaktigt att fel transporttjänst bokas tillkommer denna avgift. Avgiften täcker kostnaden för det manuella arbetet att ändra transporttjänst.

Ändring av transportuppdrag- 249 kr
När en sändning ändras efter den hämtats, exempelvis adressändring eller ändring av utlämningsställe eller returneras. När en sändning inte kan levereras enligt plan, vid leveranshinder så kan denna avgift tas ut för att täcka den manuella hanteringen för den manuella ombokning och åtgärd som krävs av terminalpersonal.

Över 15 min väntetid för frakttjänst Miljöbud- 49 kr Uppdaterad 2019-10-15
Vid tillfället att chauffören får vänta mer än +15 min i samband med upphämtning eller leverans debiteras uppdragsgivaren 49 kr + moms samt transportkostnad.

Har du några funderingar kring efterdebiteringarna? Kontakta vår kundservice.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!