Denna artikel finns också på:
Efterdebitering, tilläggskostnader och avgifter

En frakt som inte kan levereras som planerat eller bokas fel kan få tillkommande kostnader. Här har vi samlat en förteckning för Shiplinks olika efterdebiteringar och kostnader, samt förklaring vad dessa innebär för dig som kund, Shiplink och transportören.

Version 22.2 - Senast uppdaterad 2019-10-15, ändring markerad med gul bakgrund och datum

Avbokningsavgift paket/pall/stycke - 29 kr
Vid avbokning av en transport samma dag som den är planerad för upphämtning så tillkommer en avgift på 29 kr. Detta för att täcka upp det administrativa arbetet, kontakta transportledning för att makulera upphämtning och ta bort order så ingen faktura skickas ut.

Avbokningsavgift partisändningar - 100% av fraktkostnaden
Vid avbokning av en partisändning upp till 24 timmar innan den är bokad för upphämtning så tas hela fraktkostnaden ut som en avgift. När ni gör en partisändning skapats det en reservation i trailern avsett enbart för ert gods. Godset går med en direktbil till mottagaren utan omlastning på vägen. En direktbil är en transport som bokas vid behov och avsedd för ert bokade företagsgods.

Bomhämtning paket/pall/styckegods - Upp till 80% av fraktkostnaden
Om godset inte är klart för upphämtning alternativt om ingen finns på plats på företaget där upphämtningen skall ske så tas en bomavgift ut på 80% av fraktkostnaden. OBS! Det kan vara så att sändningen måste bokas om för att få en ny upphämtning hos avsändaren. Bomhämtningsavgiften täcker chaufförens resa till upphämtningsplatsen och arbetet vid bomhämtningen.

Bomhämtning partisändningar - Hela fraktkostnaden
Om godset inte är klart för upphämtning alternativt om ingen finns på plats på företaget där upphämtningen skall ske så tas en bomavgift ut hela fraktkostnaden. OBS! Det kan vara så att sändningen måste bokas om för att få en ny upphämtning hos avsändaren. Bomhämtningsavgiften täcker chaufförens resa till upphämtningsplatsen och arbetet vid bomhämtningen.

Leveranshinder paket - 159 kr
Alla leveranser till företag sker mellan 08-17, om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället eller andra hinder finns för att slutföra leveransen debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader. OBS! Det kan tillkomma kostnad för ändring av transportuppdrag, lagerhyra och retur om godset inte kan levereras till mottagaren. Se även aviseringsavgift

Leveranshinder pall/styckegods - 259 kr
Alla leveranser till företag sker mellan 08-17, om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället eller andra hinder finns för att slutföra leveransen debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader. OBS! Det kan tillkomma kostnad för ändring av transportuppdrag, lagerhyra och retur om godset inte kan levereras till mottagaren. Se även aviseringsavgift

Leveranshinder partisändningar - Ny transportkostnad + omlastningskostnad
Alla leveranser till företag sker mellan 08-17, om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället eller andra hinder finns för att slutföra leveransen debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader. OBS! Det kan tillkomma kostnad för ändring av transportuppdrag, lagerhyra och retur om godset inte kan levereras till mottagaren. Se även aviseringsavgift

Leveranshinder transporter till / från Sverige - 438 kr
Om mottagaren inte finns på plats på angiven leveransadress vid leveranstillfället eller andra hinder finns för att slutföra leveransen, vardagar mellan 8-17 debiteras denna avgift. Avgiften täcker chaufförens transportkostnader. Se även aviseringsavgift

Aviseringsavgift till företag - 169 kr
Denna avgift tillkommer om transportör behöver avisera mottagaren innan leverans. Avisering innebär att man tar kontakt med mottagaren inför leveransen där man bestämmer en leveransdag och tid. Denna avgift kan vara nödvändig för företag som inte är bemannade mellan 08-17. Vid tjänsten hemleverans/utlämningsställe så ingår alltid denna avgift. Vid ett leveranshinder tillkommer aviseringsavgift för att stämma av med mottagaren när och hur de kan ta emot leveransen innan nytt leveransförsök görs.

Aviseringsavgift import och export - 350 kr
Gäller för transporter till och från Sverige. Om godset av någon anledning inte kan levereras på första försöket så skickas en avisering ut, vilket denna avgift täcker. Denna tjänst kan även köpas på förhand som tillval.

Adressändring - 389 kr
När en adressändring sker så tillkommer en avgift på 389 sek. Avgiften täcker de administrativa arbetet för att märka om godset och att ändra digital information. Godset ställs åt sidan på terminal, nya adresslappar skrivs ut och sätts på godset, innan det sorteras ut på bil för leverans. Vid utrikessändningar, kontakta kundservice för pris då det skiftar från land till land.

Felaktiga adressuppgifter - 229 kr + adressändringsavgift
Avgiften tas ut när en adress är felaktig ex fel postnummer till mottagaren, eller när en boxadress anges. Då allt gods sorteras efter postnummer och adresser för att påskynda leveranser så är det viktigt att dessa är korrekta. Avgiften tas ut då godset måste tas åt sidan för att hanteras manuellt på terminal för att hitta korrekt adress/postnummer. OBS! Det kan även tillkomma en kostnad för adressändring.

Ändring av transportuppdrag- 249 kr
Om en sändning måste korrigeras efter att den hämtats, ex. ändring av utlämningsställe, leveranshinder eller returneras tillbaka till avsändaren så tas denna avgiften ut. Det innebär att godset får ett nytt transportuppdrag. Avgiften avser det administrativa arbetet, manuella hanteringen på terminal och eventuell ny avisering som krävs till mottagaren.

Avsaknad av tillval för bakgavellyft - 489 kr
Vid partisändningar där bakgavellyft inte adderats som tillval vid bokning debiteras 590 kr. Avgiften täcker upp för att en ny lastbil med bakgavellyft måste åka ut och hämta godset. OBS! Det kan även tillkomma bom kostnad för att chaufför inte fick med sig godset vid hämtning eller leveranshinder om leveransen inte kunnat slutföras.

Utanför produktspecifikation - 189 kr
När godsets dimensioner skryms upp och överskrider maxmåtten för tjänsten som är bokat så tas denna avgift ut. Avgiften avser det administrativa arbetet och att godset måste hanteras på ett annat sätt än bokat. OBS! En ny transportkostnad tas ut för den nya transporttjänsten som behövs bokas i samband med dem uppskrymda måtten den felaktiga bokningen anses förbrukad

Felaktiga godsuppgifter - Mellanskillnaden
Allt gods skryms och vägs när de ankommer till terminal. Så är det viktigt att man angivit korrekta godsuppgifter vid bokningstillfället för att undvika extrakostnader vid uppskrymt gods. Se även Utanför produktspecifikation

Bristfälligt/Instabilt emballage - 179 kr
Att skicka gods utan emballage eller med bristfälligt emballage medför en manuell hantering av godset. Godset måste emballeras efter innehåll, t.ex. om ni skickar vätska så måste emballaget ha absorption ifall att innehållet skulle skadas. Allt gods måste vara tillräckligt emballerat för att inte skada annat gods. Innehållet får inte röra sig i paket utan det måste vara emballerat med inre emballage. Har ni ytligare frågor så kan ni läsa om det under allt om emballage här i hjälpcenter eller kontakta oss på kundservice.

Bland instabilt gods räknas:
- Rullar/tuber
- Kollin med ojämn botten
- Kollin med hög tyngdpunkt
- Kollin med utstickande eller lösa delar
- Gods som rör sig inuti emballaget


Ej uthämtat paket/retur från utlämingsställe - Bergäran retur av en påbörjad transport Paket till utlämningställe/Paket med hemleverans - 110 kr
Om mottagaren inte hämtar ut paketet på utlämningsstället efter 14 dagar så returneras godset. Då tas det ut en avgift på 110 kr samt en returkostnad på transporten. Om du begär en påbörjad sändning i retur så tillkommer även denna avgift plus returkostnad. Denna avgift är för att täcka upp den manuella hanteringen för att plocka undan godset från flödet, märka om godset vid terminal, se till att godset skickas i retur.

Lagerhyra - Enligt prislistan nedan
Om mottagaren inte har besvarat en avisering inom tio dagar alternativt bokat ut en sändning efter dem tio fria dagarna som är avsedda för leveransen så tas en lagerhyraavgift ut. Avgiften täcker lokalkostnader, det administrativa arbetet och tillkommer per sändning och kalenderdag från och med den tionde dagen efter att godset aviserats till mottagaren.
Lagerhyraavgiften baseras på sändningens fraktdragande vikt, sändningstyp och antal dagar godset lagerhålls på terminalen.

Avgiftsformel: Startavgift (295 kr) + avgift för godsets vikt x antal dygn utöver de tio inledande dagarna.

Prislista per godsvikt:
Under 249 kg = 99 kr/dag
250-499 kg = 146 kr/dag
500-749 kg = 198 kr/dag
750-999 kg = 265 kr/dag
Över 1000 kg = 269 kr/dag ( +8 kr per 100kg över 1000kg)


Administration efterdebitering - 69 kr
Vid all form av efterdebitering tillkommer en avgift på 69 sek per faktura, detta är för att täcka det administrativa arbetet som uppstår vid en efterdebitering.

Över 15 min väntetid för frakttjänst Miljöbud- 49 kr Uppdaterad 2019-10-15
Vid tillfället att chauffören får vänta mer än +15 min i samband med upphämtning eller leverans debiteras uppdragsgivaren 49 kr + moms samt transportkostnad.

Har du några funderingar kring efterdebiteringarna? Kontakta vår kundservice.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!