Denna artikel finns också på:
Importera utkast från CSV-fil till Shiplink

Vad är en CSV-fil?
En CSV-fil (Comma Separated Values) är en viss typ av fil som kan redigeras eller skapas i Excel, där alla värden i filen är separerade med komman. Vilket gör det möjligt för olika system att förstå datan och även importera eller exportera datan.

Via ditt Shiplink-konto kan du snabbt och enkelt importera bokningar direkt från CSV-fil med vår filimport. Ladda ner vår CSV-mall för att se hur CSV-filen ska vara uppbyggd och vilka kolumner den ska innehålla, följ mallen noggrant.

Ladda ner CSV-mallen här, klicka på länken.
Nedan beskriver vi varje kolumn och vad som ska fyllas i:

Consignor type [obligatoriskt]
Typ av avsändare "Company" skall användas då hämtning endast kan göras från företagsadresser.

Consignor name [obligatoriskt]
Avsändarens namn, exemplevis "Stora företaget AB", max 35 tecken.

Consignor adress 1 [obligatoriskt]
Avsändare - Gatuadress, exempelvis "Storgatan 3, lastkaj" max 35 tecken.

Consignor adress 2 [valbart för utrikesfrakter]
Avsändare - Gatuadress rad 2, max 35 tecken. OBS går endast att använda vid import utanför Sverige, inte för frakter inrikes.

Consigner post code [obligatoriskt]
Avsändare - Postnummer utan mellanslag. Vid frågor för respektive land, kontakta kundservice.

Consigner city [obligatoriskt]
Avsändare - Ort/ stad.

Consigner country code [obligatoriskt]
Avsändare - Landskod. Exempelvis Sverige = SE.

Consigner zone code [valbart]
Avsändare - Zon kod. Exempelvis, stat i land. Florida = FL för USA. Kontakta kundservice vid frågor.

Consigner contact [obligatoriskt]
Avsändare - Kontakt namn, exempelvis "John Doe", max 35 tecken.

Consigner phone [obligatoriskt]
Avsändare - Telefonnummer, endast nummer. Max 15 tecken.

Consignee type [obligatoriskt]
Mottagare, om godset ska levereras till en företagsadress eller privatadress.
Använd värdena. Privatperson = "individual" och Företag = "company"

Consignee name [obligatoriskt]
Mottagarens namn, exempelvis “Anna Andersson”, max 35 tecken.

Consignee adress 1 [obligatoriskt]
Mottagare – Gatuadress, exempelvis “Lilla gatan 5, max 35 tecken

Consignee adress 2 [valbart för utrikesfrakter]
Mottagare – Gatuadress rad 2, max 35 tecken. OBS går endast att använda vid frakter utanför Sverige, inte för frakter inrikes.

Consignee post code [obligatoriskt]
Mottagare – Postnummer utan mellanslag. Vid frågor för respektive land, kontakta kundservice.

Consignee city [obligatoriskt]
Mottagare – Ort/Stad.

Consignee country code [obligatoriskt]
Mottagare – Landskod. Exempelvis Sverige = SE.

Consignee zone code [valbart]
Mottagare – Zon kod. Exempelvis stat i land. Florida = FL för USA. Kontakta kundservice vid frågor.

Consignee contact [obligatoriskt]
Mottagare - Kontakt namn, Exempelvis “Anna Andersson”, max 35 tecken.

Consignee phone [obligatoriskt]
Mottagare – Telefonnummer, endast nummer. Max 15 tecken.

Notification_value [valbart]
Mottagare - Värde för eventuell avisering för nedan frakttjänster.
Paket till utlämningsställe, inom Sverige = värdet kan vara email eller mobilnummer.
Paket till utlämningsställe, inom Europa = värdet ska vara email.
Paket med hemleverans, inom Europa = värdet ska vara email.

Shipment 1 type [obligatoriskt]
Godstyp - Använd engelska för nedan godstyper i filen;
Paket = Parcel
Halvpall = Half_pallet
Helpall = Full_pallet
Pall = Pallet
Dokument = Document

Shipment 1 quantity [obligatoriskt]
Använd alltid värde 1.

Shipment 1 weight [obligatoriskt]
Godsets verkliga vikt.

Shipment 1 weight class [obligatoriskt]
Viktklass kilogram, ange "kg" som värde i kolumen.

Shipment 1 length [obligatoriskt]
Godsets längd i cm.

Shipment 1 width [obligatoriskt]
Godsets bredd i cm.

Shipment 1 height [obligatoriskt]
Godsets höjd i cm.

Shipment 1 length class [obligatoriskt]
Längdklass centimeter, ange "cm" som värde i kolumen.

Om du har flera kollin i samma sändning till samma mottagare. Kopiera därmed punkt 21 till och med 28. Ange då istället "Shipment 2.. etc".
Email shipping docs [obligatoriskt]
Email för fraktdokument.

Reference [obligatoriskt]
Referensnummer som inkluderas vid fakturering och sökbart vid spårning.

Receiver notification email [valbart]
Värde i form av email för att ta emot Shiplinks spårningsemail för mottagare, läs mer.

Behöver du hjälp med CSV Import? Du är alltid välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig!
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!