Artiklar om: Skador & förluster
Denna artikel finns också på:

Godssökning - vad är det?


Om ett gods kommer bort


I det enorma flödet av gods som dagligen fraktas i Sverige och över världen, kan det hända att gods kommer bort. I denna text går vi igenom vad som kan vara orsaken, samt hur Shiplink i dialog med transportör arbetar för att så snabbt som möjligt hitta borttappat gods.

Eftersom att gods ofta slussas via flertalet terminaler som alla hanterar tusentals försändelser, kan det ibland ta tid att hitta gods som kommit bort. Speciellt i perioder då trycket är högre än normalt, som vid högtider eller semestertider. I de flesta fall kommer dock godset tillrätta snabbt.

Varför behövs en godssökning och hur går det till?


Vi håller koll på pågående transporter. Upptäcker vi att godsets status inte uppdateras, kontaktar vi transportören och ber dem kontrollera. Om transportören inte hittar godset startas en godssökning. Anledningar till att godset saknar status kan vara:
Missad scanning.
Felaktig scanning p.g.a att streckkoden är trasig eller oläsbar.
Felsortering.
Godset har tappat eller saknar etiketter.
Godset har skickats iväg men den digitala informationen har inte skickats.
Chauffören saknar handdator, vilket leder till försenad status.

Vi kontaktar avsändaren och ber om beskrivning av godset. Här kan alla detaljer om storlek, färg och form vara till hjälp för att så snabbt som möjligt hitta godset. Information som kan hjälpa till vid identifieringen kan vara:
Hur emballaget ser ut. Exempelvis färg, mönster, logotyper, klistermärken etc.
Vilken typ av förslutning som använts. Exempelvis tejp, PET band, stålband etc.
Innehåll och uppskattat värde (i SEK).
Upphämtningskvittens: påskriften av chauffören på sändningslistan. Läs mer här.

När vi fått in en tydlig beskrivning meddelar vi transportören och därefter kommer de fysiskt att leta efter godset. Under tiden ett ärende är öppet hos oss kontrollerar vi status löpande med transportören.

I de flesta fall kommer godset snabbt tillrätta och levereras till mottagaren. Skulle det mot förmodan dröja och godset inte kan hittas, har man efter 60 dagar rätt att kräva ersättning för godset och transporten (Se Lagen om inrikes vägtransport: §31 Förlorat gods). Vi kommer då att skicka underlag för att göra en reklamation.


Tips från kundservice - Gör dina gods unika med enkla medel. Eftersom terminalerna ständigt är högt belastade med mängder av gods är det alltid bra att märka upp sina gods tydligt. Den vanligaste godsbeskrivningen vi får är: Brun kartong med transparent tejp. Vilket inte sticker ut. Använd gärna färgglad tejp med logga, klistermärken och andra unika detaljer som särskiljer ditt gods från andras. Emballaget ska användas till att marknadsföra ditt företag - men även att underlätta sökandet på terminal! Så om oturen är framme och just ditt gods kommer bort, är det lättare att hitta och processen kommer gå snabbare!


Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta kundservice direkt i chatten, via mail eller telefon!

Uppdaterad den: 19/09/2022

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!