Denna artikel finns också på:


Varuförsäkring, grundskydd och ersättning

Att förebygga skador/reklamationsärenden gör du främst genom att emballera på rätt sätt. Men tyvärr händer det ändå att godset skadas eller kommer bort under transporthantering. Då finns möjlighet att bli ekonomiskt ersatt.

Vad ersättningen blir beror på flera saker. Bland annat godsets vikt, varuvärdet och om det är försäkrat eller inte. Men det är väldigt viktigt att veta att det finns ansvar som du alltid måste följa för att få ersättning: emballera efter vad innehållet kräver, skicka gods som klassas som tillåtet, spara en signerad sändningslista och även granska yttre emballage vid leverans. Mer om kraven kan du läsa om längre ner.Vad är grundskydd?
Om du har gjort det som är ditt ansvar så är ditt gods täckt av ett grundskydd. En enklare sorts allmänförsäkring kan man kalla det. Där ersättningen är baserad på vikten (vad godset väger) och inte värdet (vad godset faktiskt är värt).

Ersättningsnivån för inrikestransporter är 150 kr / kg. Summan och skyldigheterna du måste följa är satt av NSAB (Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser) och Lagen om Inrikestransport. Shiplink samt transportörerna vi samarbetar med följer dessa avtal och lagar. Bra att veta att villkoren inte är unika för Shiplink utan gäller oavsett vilken transportör du väljer. Mer om Shiplinks kostnadsansvar vid skador på eller förlust av gods är begränsat till det som anges i punkt 9 av de allmänna villkoren. Gällande utrikestransporter är det komplicerat att här uppge en ersättningsnivå. Då ersättningen varierar beroende på transportslaget (det måste finnas ett underlag för att räkna ut ersättningen).


Exempel 1 - Grundskydd
Om du skickar en vara som väger 1 kg och är värd 150 kr (och följt ditt ansvar) så blir din ersättning 150 kr. Alltså ersättningen (150 kr) är baserad på vikten (1 kg).


Exempel 2 - Grundskydd
Skickar du en vara som väger 1 kg och är värd 15 000 kr (och följt ditt ansvar) så blir din ersättning även i detta exempel 150 kr. Att ersättningen blir låg i förhållande till värdet är för att det är vikten (1 kg) som bestämmer vad ersättningen (150 kr) blir.

För att förebygga trista och oväntade utgifter är det möjligt att försäkra ditt gods för transporter.

Vad är varuförsäkring?
Gör alltid en bedömning om du ska försäkra dina frakter, särskilt när det handlar om gods med låg vikt och högt värde. Du kan boka ett möte för att diskutera med ditt eget försäkringsbolag kring varuförsäkring, eller välja att låta din försändelse ingå i Shiplinks varuförsäkring när du bokar frakten på shiplink.se. Det görs enkelt under tredje steget i fraktbokningen. Ditt gods är då (under förutsättning att du gjort det som är ditt ansvar) inkluderat i vår försäkring hos vår försäkringsgivare IF Skadeförsäkring.

Det finns två prisnivåer beroende på godsets värde: antingen försäkrar du upp till 30 000 kr (kostar 79 kr / bokning samt självrisk 200 kr) eller upp till 150 000 kr (kostar 429 kr / bokning samt självrisk 1500 kr). Det är självklart valfritt att lägga till varuförsäkringen när du bokar med Shiplink. Kostnaden är en engångskostnad som avser just den försändelsen med det unika bokningsnummer du blir tilldelad vid bokningen. Självrisken (200 kr respektive 1500 kr) betalas endast då reklamationen godkänns och ersättning betalas ut.


Exempel 1 - Varuförsäkring
När du väljer att ingå i Shiplinks försäkring och skickar en vara som väger 1 kg och är värd 150 kr (och följt ditt ansvar). Då blir ersättningen även i detta exempel 150 kr då den baseras på varans värde.


Exempel 2 - Varuförsäkring
När du väljer att ingå i Shiplinks försäkring och skickar en vara som väger 1 kg och har ett högt värde, 15 000 kr (och följt ditt ansvar) så blir ersättningen 15 000 kr. Att ersättningen blir högre än med grundskyddet, är för att du ingår i varuförsäkringen och då baseras ersättningen på varans** värde**.

Även om vi på Shiplink alltid vill att våra kunders frakter ska vara försäkrade så måste du göra en avvägning om det är värt den kostnaden.

☝️ Viktigt! Varuförsäkring är inte ett substitut för att till exempel inte emballera efter innehållets behov. Med varuförsäkring måste du fortfarande fullfölja ditt ansvar, se punkterna nedan. Fullföljer du inte ditt ansvar kan ersättningen utebli. Och det går inte att få ut mer i ersättning än varans värde.

Vad för ansvar du måste följa som fraktbokare
Emballera rätt och efter innehållet. Varje vara har olika behov av emballage. Bli ett packproffs, läs den här artikeln.
Ha koll på om dina varor är tillåtet eller otillåtet gods. Vad är tillåtet och otillåtet? Klicka här.
Se till att chauffören signerar din sändningslista - inga undantag. Det är ditt bevis att godset hämtats. Mer om det och annat att tänka på som avsändare hittar du här.
Anteckna skada vid leverans. Upptäcks skador på yttre emballaget vid leverans, så måste den som tar emot anteckna det i samband med kvittens. Hur och vad du ska skriva kan du läsa om här.

Tveka inte att kontakta Shiplinks kundservice via chatt på shiplink.se, mail: order@shiplink.se eller telefon: 010-20 706 66, Vi har en reklamationsavdelning med mycket erfarenhet och kunskap som gärna hjälper vi dig att titta på helheten, allt från emballage, innehåll och försäkring till vad dina mottagare kan göra för att du tryggt och enkelt ska kunna frakta.

👍 Har du ett företagskonto? Då kan ange ett standardval för varuförsäkring. Det vill säga du kan välja om du alltid vill att Shiplinks varuförsäkring ingår i din frakt eller inte. Inställningen finns under Kontoinställningar>bokningsinställningar i ditt konto.

Frågor och svar
Måste jag ha konto hos er för att ingå i Shiplinks försäkring?
Nej, det behövs inte ett konto för att ingå i Shiplinks varuförsäkring. Kontot underlättar för dig men det behövs inget konto för att boka frakt med Shiplink.

Tjänar ni pengar på försäkringen?
Nej, varuförsäkringen är ett samarbete med IF försäkringar. Då det är IF som betalar ut ersättning är det även IF som debiterar kostnaden via oss, direkt när du bokar för att göra det så smidigt och tryggt som möjligt för dig.

Hur går en reklamation till?
Här finns det en bra artikel du kan läsa som handlar om hur du skapar ett reklamationsärende. Klicka vidare på denna länk.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!