Artiklar om: Beräkna pris & boka frakt
Denna artikel finns också på:

Viktigt att tänka på för dig som avsändare


Att tänka på som avsändareViktiga punkter för dig som avsändare! 🚛

Observera att Shiplink endast är en frakttjänst för företag och företagsgods

Upphämtning hos bemannat företag Extra viktigt
Våra samarbetspartners och transportörer kan endast genomföra upphämtning hos bemannade företagsadresser. Detta innebär att avsändarens adress ska vara bemannad, enkel att nå, och skyltad. Tänk på att godset måste vara tydligt uppmärkt med etikett med streckkod när chaufför kommer för upphämtning.

Vanligt förekommande exempel:
Villa på privat adress - Denna adress fungerar om adressen är bemannad under kontorstid. En skylt med avsändarens företagsnamn är lämplig att sätta upp för att underlätta.

Lägenhet i lägenhetshus - Denna adress kan vara knepig trots att företaget är registrerat där och bemannat. Vi kan inte garantera att upphämtningen kommer kunna genomföras samma dag som bokad. Hör gärna med vår kundservice innan bokning så kan vi bedöma om du kan använda tjänsten.

Källarlokal - Vid denna typ av adress krävs tydlig skyltning och vägvisning i samband med att chauffören kommer till platsen för upphämtning. Hör gärna med vår kundservice innan bokning så kan vi bedöma om du kan använda tjänsten.

Tid för din upphämtning Extra viktigt
Upphämtning sker mellan 08:00 - 17:00 vardagar. Dock vanligast mellan 12:00 - 17:00.

Skyltar vid upphämtningen Extra viktigt
För att möjliggöra en smidig upphämtning är det viktigt att det är tydligt skyltat med företagets namn på adressen. Chauffören har inte alltid möjlighet att ringa vid upphämtning på grund av tidsbrist eller avsaknad av telefonnummer till lämplig kontaktperson.

Kvittens i samband med upphämtningen Extra viktigt
Vid upphämtningen ska chauffören signera sändningslistan. Det är din kvittens på att godset överlämnats till en tredje part. Kvittensen är viktig i händelse av förlust av gods, så spara alltid kvittensen. Utan signerad kvittens betalas ingen ersättning ut vid förlorat gods. Ansvaret för godset går över till transportören först när föraren kvitterar godset och lastar upp det på bilen. Detta gäller alla transportörer med undantag för PostNord.

Bli kontaktad i samband med upphämtningen
Önskar du att bli uppringd i samband med upphämtningen ber vi dig att kontakta kundservice med ditt bokningsnummer efter bokning.

Upphämtningen inkluderar inte bärhjälp
Chauffören kommer med nödvändigt hjälpmedel för att få ombord ditt gods. Bärhjälp i exempelvis trapp, hiss eller till annan plats på adressen inkluderas inte i tjänsten.

Eventuell missad upphämtning
Vid missad hämtning bokas upphämtningen om till dagen efter, eller annan dag som passar avsändaren. Valt datum för upphämtning är inte garanterat då det kan påverkas av utomstående faktorer. Vi och våra chaufförer arbetar hårt för att tillgodose ditt önskemål om datum för upphämtning. Är din bokning missad kommer vi kontakta dig dagen efter för att boka en ny upphämtning. Det går också bra att meddela detta till vår kundservice via mail, telefon eller chatt.

Leverans till en företagsadress Extra viktigt
När mottagaren är ett företag måste du fylla i ett företagsnamn. Då det är en enskild firma ska hela företagsnamnet anges. Ex. "Firma Kalle Andersson" för att undvika tillkommande avgifter. För att det ska räknas som en företagsadress ska adressen vara bemannad under kontorstid och mottagarens namn ska vara tydligt skyltat så chauffören enkelt kan hitta. Se exempel nedan på förekommande adresser;

Ange aldrig boxadresser
Chauffören kan aldrig hämta på en boxadress eller leverera till en boxadress, därför ska du aldrig ange boxadresser i adressfältet vid bokning. Skulle detta ske då kan transporten komma att bokas i systemet men inte genomföras av chauffören. Således kan transporten debiteras trotts att det inte kunnat utföras.

Att godset och bokningen stämmer
Avsändaren ska se till att godset är förpackat enligt bokningen och uppmärkt med etiketterna ni får av oss. Avsändaren ansvarar också för att godset är korrekt emballerat.

Avsändarens ansvar
Det är även avsändarens ansvar att se till att rätt chaufför/transportör får med sig rätt gods.


Eventuella tilläggsavgifter i samband med upphämtning finns i följande hjälpartikel: Efterdebitering & kostnader

Har du frågor eller funderingar kring upphämtning eller annat? Kontakta vår kundservice!

Samtliga transporter utförs i enlighet med våra uppdragsvillkor och personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy.

Uppdaterad den: 28/11/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!