Artiklar om: Shiplinks frakttjänster
Denna artikel finns också på:

Uppskattat leveransdatum


Uppskattat leveransdatumDatum för leverans
Det uppskattade datumet för leverans är uppskattat utifrån transportörens leveranstider och datum.

Ingen garanti för leverans på specifik dag Extra viktigt
Det är ingen garanti för leverans på specifik eller uppskattad dag. Alla datum som förekommer är uppskattade då utomstående faktorer kan resultera i att leveransdagen inte kan hållas. Dessa faktorer kan blanda annat vara: ovanligt många leveranser, trafikförhållanden, sjukdomsfall, defekta fordon etc.

Tid för leverans
Tid för leverans sker normalt sett vardagar mellan 08-17. Avvikelser på vissa mindre orter kan förekomma. Specifik tid för leverans är inte garanterad utan endast ett önskemål som vi strävar efter att hålla.

Tid och rutin för hemleverans
Vid hemleverans till privatperson eller tillval för avisering sker en telefon/sms avisering till mottagaren när godset når sista terminal som ska köra ut godset. Avisering kan medföra att leveranstiden blir längre beroende på hur mycket gods det finns för avisering eller när mottagaren besvarar aviseringen.

Skyltat vid leverans Extra viktigt
Det är viktigt att det är skyltat vid leveransadressen. Detta gör det enklare för chauffören att hitta mottagaren. Icke skyltad adress kan medföra tilläggsavgifter där avisering eller leveransbesked krävs för att "hitta" eller nå mottagaren.

Leveranstid - Extra viktigt
Generellt sett har transporter en tidsplan för leveransen. Dessa är inte garanterade då det kan förekomma avvikelser som inte ger någon ekonomisk kompensation. Exempelvis mindre avvikelser som felsortering, trasig lastbil, mer gods än normalt eller helt enkelt en chaufför som insjuknat. Men även väder och trafik kan ibland ställa till det. Givetvis är detta något alla försöker undvika så långt det går, men det är ändå viktigt att det belyses i dina villkor.


Eventuella tilläggsavgifter i samband med din transport finns i följande hjälpartikel: Efterdebitering & kostnader

Har du frågor eller funderingar kring uppskattat leveransdatum för din transport eller ovan information? Kontakta vår Kundservice!

Uppdaterad den: 22/02/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!