Denna artikel finns också på:

Ogiltigt och otillåtet gods

Nedanstående förteckning gäller oavsett om man ingår i vår försäkring eller inte.
Fullständiga transportvillkor finns i våra att läsa här

Har du fler frågor eller funderingar ber vi dig kontakta vår Kundservice

Ogiltigt gods med undantag Viktig information
Nedan typer av innehåll får skickas men på egen risk, de anses vara ej tillåtet gods enligt lagen om transporter NSAB och vår försäkringsgivare. Detta innebär att ingen ersättning sker i händelse av skada eller förlust.

Levande växter
Antikviteter, konst, tavlor, samlarobjekt samt auktionsföremål
Temperaturkänsligt gods
Färskvaror
 och mat
Alkoholhaltiga vätskor och tobak
Personliga tillhörigheter

Vid transport av ovan rekommenderar vi dig att teckna en egen transportförsäkring med ditt försäkringsbolag. Har du fler frågor eller funderingar. Kontakta Shiplink eller ditt försäkringsbolag.


Ogiltigt och otillåtet gods Viktig information
Nedan typer av innehåll får absolut inte förekomma i vår hantering. Skulle det förekomma i sändningen kan eventuell skada väcka åtal eller skadestånd.

Vapeprodukter/ E-cigg/ elektroniska cigaretter och tillbehör (2021-03-01)
Farligt gods, avfall
- brandfarlig eller explosiv vara eller annars gods som riskerar att ha skadlig inverkan på egendom, människor eller miljö eller annars gods som utgör farligt gods enligt IATA-DGR/ADR/RID/IMDG eller motsvarande reglering
Guld, silver eller annars värdefulla material eller värdefulla smycken och klockor
- ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
Valutor, kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper eller motsvarande
- pass, andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar
- kredit- eller bankkort
Vapen, vapendelar och ammunition
Narkotika, droger, eller mediciner
Pornografiskt material
Piratkopior och förfalskningar
Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
Gods för vilket lagliga restriktioner gäller för införsel eller utförsel från Sverige eller inrikes
Stulna varor
Levande eller döda djur och insekter
Mänskliga kvarlevor inklusive aska

Har du fler frågor eller funderingar ber vi dig kontakta vår kundservice.

Vi friskriver oss från allt ansvar avseende ogiltigt och otillåtet gods. Med ogiltigt och otillåtet gods menas gods som innehåller något av det som listas ovan, eller annars sådant gods som enligt Speditörens Gällande Villkor är ogiltigt gods eller som annars kräver särskilt förfarande eller avtal.

Samtliga transporter utförs i enlighet med våra uppdragsvillkor och personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!