Artiklar om: Villkor & om Shiplink
Denna artikel finns också på:

Ogiltigt och otillåtet gods


Ogiltigt och otillåtet godsNedanstående förteckning gäller oavsett om man ingår i vår försäkring eller inte. Shiplink kan alltså inte ersätta vid skada eller förlust i samband med att du skickar otillåtet gods. Fullständiga transportvillkor finns i våra att läsa här.

Har du fler frågor eller funderingar ber vi dig kontakta vår Kundservice

Ogiltigt gods med undantag Viktig information


Nedan typer av innehåll får skickas men på egen risk, de anses vara ej tillåtet gods enligt lagen om transporter NSAB och vår försäkringsgivare. Detta innebär att ingen ersättning sker i händelse av skada eller förlust. Fastnar gods i kontroll på terminal p.g.a. att innehållet klassas som ogiltigt gods kommer transport- och merkostnader tillfalla fraktbetalaren.

Levande växter
Antikviteter, konst, tavlor, samlarobjekt samt auktionsföremål
Temperaturkänsligt gods
Färskvaror
 och mat
Alkoholhaltiga vätskor (upp till 24% alkoholhalt)
Tobak
Personliga tillhörigheter

Vid transport av ovan rekommenderar vi dig att teckna en egen transportförsäkring med ditt försäkringsbolag. Har du fler frågor eller funderingar. Kontakta Shiplink eller ditt försäkringsbolag. Läs mer om ersättning, grundskydd och varuförsäkring här

Ogiltigt och otillåtet gods Viktig information


Nedan typer av innehåll får absolut inte förekomma i vår hantering. Skulle dessa förekomma i sändningen kommer transport- och merkostnader tillfalla fraktbetalaren. Vid eventuell skada på grund av otillåtet innehåll väcks åtal eller krav på skadestånd.

Vapeprodukter/ E-cigg/ elektroniska cigaretter och tillbehör (2021-03-01)
Farligt gods, avfall
- brandfarlig eller explosiv vara eller annars gods som riskerar att ha skadlig inverkan på egendom,
människor eller miljö eller annars gods som utgör farligt gods enligt IATA-DGR/ADR/RID/IMDG eller motsvarande reglering
Batterier är farligt gods om försändelsen fraktas med flygplan. Detta inkluderar lösa batterier och batterier monterade i utrustning
Guld, silver eller annars värdefulla material eller värdefulla smycken och klockor
- ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
Valutor, kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper eller motsvarande
- pass, andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar
- kredit- eller bankkort
Vapen, vapendelar och ammunition
Narkotika, droger, eller mediciner
Pornografiskt material
Piratkopior och förfalskningar
Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
Gods för vilket lagliga restriktioner gäller för införsel eller utförsel från Sverige eller inrikes
Stulna varor
Levande eller döda djur och insekter
Mänskliga kvarlevor inklusive aska
Alkoholhaltiga vätskor (över 24% alkoholhalt)
Datorer/ elektronik med batterier får inte förekomma i transporter som sker med flyg. Då klassas innehållet som farligt gods.

Har du fler frågor eller funderingar ber vi dig kontakta vår kundservice.
Vi friskriver oss från allt ansvar avseende ogiltigt och otillåtet gods. Med ogiltigt och otillåtet gods menas gods som innehåller något av det som listas ovan, eller annars sådant gods som enligt Speditörens Gällande Villkor är ogiltigt gods eller som annars kräver särskilt förfarande eller avtal.

Samtliga transporter utförs i enlighet med våra uppdragsvillkor och personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy.

Uppdaterad den: 14/11/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!