Artiklar om: Villkor & om Shiplink
Denna artikel finns också på:

Ogiltigt och otillåtet gods


Ogiltigt och otillåtet godsNär du bokar frakt är det viktigt att du har koll på vad du får skicka och inte får skicka. Vissa innehåll får skickas, men på egen risk. Vissa innehåll får under inga omständigheter skickas. Detta styrs av transportörernas villkor, lagen om inrikes vägtransport samt NSAB och gäller oavsett om man ingår i vår försäkring eller inte.

Shiplink kan inte ersätta något vid skada eller förlust om man skickar ogiltigt och/eller otillåtet gods. Vid frågor vänligen kontakta kundservice. Läs våra fullständiga uppdragsvillkor här.

Ogiltigt gods med undantag ⚠️ Viktig information


Nedan innehåll klassas som ogiltigt gods med undantag, vilket innebär att de får skickas men helt på egen risk. Händer det något under transportens gång, t.ex en skada eller förlust har man inte rätt till ersättning. Om godset fastnar i kontroll på terminal kan det medföra tillkommande kostnader för fraktbetalaren..

Levande växter
Antikviteter, konst, tavlor, samlarobjekt samt auktionsföremål
Temperaturkänsligt gods
Färskvaror
och mat
Alkoholhaltiga vätskor (upp till 24% alkoholhalt)
Tobak
Personliga tillhörigheter

Vid frakt av ovan innehåll råder vi dig att teckna en transportförsäkring med ditt försäkringsbolag. Läs mer om ersättning, grundskydd och varuförsäkring här

Ogiltigt och otillåtet gods ⚠️ Viktig information


Nedan innehåll klassas som ogiltigt och otillåtet gods och är innehåll som absolut inte får förekomma i vår hantering. Om godset fastnar i kontroll på terminal medför det tillkommande kostnader för fraktbetalaren. Vid skada på grund av otillåtet gods väcks åtal eller krav på skadestånd.

Vapeprodukter/ E-cigg/ elektroniska cigaretter och tillbehör (2021-03-01)
Farligt gods, avfall
- brandfarlig eller explosiv vara, eller gods som riskerar att ha skadlig inverkan på egendom,
människor eller miljö, gods som utgör farligt gods enligt IATA-DGR/ADR/RID/IMDG eller motsvarande reglering
Batterier är farligt gods om försändelsen fraktas med flygplan. Inkluderar lösa batterier och batterier monterade i utrustning.
Guld, silver, värdefulla material, värdefulla smycken och klockor
- ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter.
Valutor, kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper eller motsvarande, pass, omsättningsbara dokument, giltiga värdehandlingar, kredit- eller bankkort
Vapen, vapendelar och ammunition
Narkotika, droger, eller mediciner
Pornografiskt material
Piratkopior och förfalskningar
Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
Gods där lagliga restriktioner gäller för införsel eller utförsel från Sverige eller inrikes
Stulna varor
Levande eller döda djur och insekter
Mänskliga kvarlevor inklusive aska
Alkoholhaltiga vätskor (över 24% alkoholhalt)
Datorer/elektronik med batterier får inte förekomma i transporter som sker med flyg, då klassas innehållet som farligt gods.

Har du fler frågor eller funderingar ber vi dig kontakta vår kundservice.
Vi friskriver oss från allt ansvar avseende ogiltigt och otillåtet gods. Med ogiltigt och otillåtet gods menas innehåll som listas ovan, eller sådant gods som enligt Speditörens Gällande Villkor är ogiltigt gods eller otillåtet gods eller som innehåll kräver särskilt förfarande eller avtal.

Samtliga transporter utförs i enlighet med våra uppdragsvillkor och personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy.

Uppdaterad den: 08/12/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!