Denna artikel finns också på:

Tidigast datum för upphämtning

Ingen garanti för upphämtning på specifik dag Extra viktigt
Valt datum för upphämtning är tidigast datum för upphämtning. Denna dag är inte garanterad då oförutsedda situationer kan förekomma som medför att upphämtning inte blev möjlig. Upphämtningen kan exempelvis missa på grund av: ovanligt många sändningar, sjukdomsfall, trafikförhållanden, defekta fordon etc.

Tid för din upphämtning
Upphämtning sker från ditt bemannade företag mellan 08:00 - 17:00 vardagar. Dock vanligast mellan 12:00 - 17:00.

Skyltar vid upphämtningen
För att möjliggöra en smidig upphämtning är det viktigt att chauffören tydligt kan se hänvisande skyltar på platsen för upphämtning. Chauffören har inte alltid möjlighet att ringa vid upphämtning på grund av tidsbrist eller avsaknad av telefonnummer till kontaktpersonen för upphämtningen.

Upphämtning från företag och kvittens Extra viktigt
Vi och våra transportörer hämtar endast upp gods hos bemannade företagsadresser. Överenskommelser utöver detta sker på egen risk. Vid upphämtningen skall chauffören signera sändningslistan, då detta är din kvittens på att godset överlämnats till en tredje part. Detta är viktigt i händelse av förlust av gods. Utan signerad kvittens betalas ingen ersättning ut vid förlust.

Missad upphämtning
Vid missad hämtning bokas upphämtningen om till dagen efter eller annan dag som passar avsändaren.


Eventuella tilläggsavgifter i samband med din transport finns i följande hjälpartikel: Efterdebitering & kostnader

Har du frågor eller funderingar kring upphämtning eller annat, kontakta vår kundservice!
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!