Vid skada eller förlust

Nedan har du allt du behöver veta angående skador på eller förlust av ditt gods.

Ibland drabbas tyvärr frakter och leveranser av oförutsedda händelser. Därför lönar det sig alltid att ta det säkra före det osäkra.

Bör jag försäkra mina frakter? Vi på Shiplink råder alltid våra kunder att försäkra sina frakter. Det görs lätt i det tredje steget när du lägger din beställning.

Försäkra dina frakter
På Shiplink uppmanar vi alltid våra kunder att försäkra sina frakter. Hur mycket vi än jobbar för att transporterna ska gå så smidigt som möjligt så finns det utomstående faktorer som inte går att påverka. Dåliga väderförhållanden, hala väglag och den mänskliga faktorn är bara några av dem omständigheter som kan ha negativ inverkan på frakter.

Du kan försäkra ditt gods genom vår samarbetspartner If, enligt två prisnivåer beroende på godsets varukostnad. Antingen försäkrar du det upp till 30 000 kr, eller 150 000 kr.

Shiplinks ansvar
Shiplinks kostnadsansvar vid skador på eller förlust av gods är begränsat till det som anges i punkt 9 av de allmänna villkoren. Vi följer den ersättningsskyldighetsmall som erhålls av NSAB för att allt ska gå rätt till. Utifrån deras riktlinjer betalar vår grundförsäkring ut 150 sek per kg av godsets vikt. Vi kan inte nog poängtera hur mycket vi rekommenderar alla våra kunder att försäkra sitt gods vid beställning.

Råder det några frågetecken gällande villkoren vid skada eller förlust, eller vill du bara veta mer? Läs igenom våra Allmänna Villkor eller kontakta kundservice.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!