Artiklar om: Shiplink blogg
Denna artikel finns också på:

Allt du behöver veta om tull

Läs mer här om tull & moms vid import & export. Vi går igenom EORI-nummer, tullvärde, tullsats, tulldeklaration och allt du behöver veta här.

Allt om tullNär du skickar paket med Shiplinks frakttjänst ingår alltid tullhantering i priset. Vi har sammanställt en kort guide med svar på några av de vanligaste frågorna kring tull och tulldeklaration i samband med export och import.

Paket från Sverige – Export


När du skickar paket från Sverige eller annat EU-land till ett land utanför EU handlar det om export. Att skicka paket från Sverige till annat EU-land klassas inte som export.

När du skickar paket inom EU behöver du därför ingen exportdeklaration. Däremot kan det krävas frakttillstånd om du ska skicka varor som omfattas av restriktioner i mottagarens land, även inom EU. Du som avsändare bär ansvaret att kontrollera om det du ska skicka kräver tillstånd.

Exportdeklaration när du skickar paket utanför EU


Skickar du paket från Sverige eller annat EU-land till en mottagare utanför EU behövs en exportdeklaration. När du bokar frakt med Shiplink använder transportföretaget profakturan för att skapa en exportdeklaration. Du behöver inte själv fylla i den. Även om transportören gör det praktiska arbetet ligger ansvaret för exportdeklarationen hos dig som avsändare. Därför är det viktigt att du förser oss med korrekt information.

Samla information innan du bokar


Innan du bokar frakt till en destination utanför EU bör du förbereda följande information:
EORI-nummer: Ditt företag måste finnas med i EU:s företagsregister och ha ett EORI-nummer. Ansök om EORI-nummer hos Tullverket.
Krav i mottagarlandet? Undersök om det finns särskilda krav i mottagarlandet för det du tänker skicka.
Exportrestriktioner? Några få varor som exempelvis kulturföremål, radioaktivt avfall, vapen och förbrukade köldmedel kräver exporttillstånd. Läs mer om exporttillstånd hos Tullverket.
Klassificering: Du behöver en varukod för alla de varor du skickar. Koden hittar du i Tulltaxan, som är EU:s gemensamma register för varukoder, tullsatser, växelkurser med mera.

Tänk på att du behöver fylla i informationen på engelska. Dessutom kan det finnas särskilda krav i mottagarlandet som du behöver ha i åtanke. Om du vill läsa på mer om vad som ingår i en exportdeklaration kan vi tipsa om Tullverkets deklarationshandledning.

Tull och moms vid export


Det är ingen tull på export från Sverige. Däremot är det du som beställare som får betala eventuell tull och moms i samband med importen vid destinationen. Shiplink fakturerar i sådana fall denna kostnad i efterhand.

Paket till Sverige – Import


Om du beställer frakt av paket från annat EU land till Sverige är det ingen tull. Om du däremot bokar transport från ett land utanför EU behövs en importdeklaration.
Ifall du funderar på att börja importera varor till EU är det en hel del att tänka på. Det tillkommer importmoms och tull på de varor som du importerar.

Tullverket har en bra video om hur det går till vid import:


EORI-nummer vid import


Ditt företag måste finnas med i EU:s EORI-register innan det kan importera varor. Ansök om EORI-nummer hos Tullverket.

Är ditt företag momsregistrerat i Sverige är det till Skatteverket du redovisar momsen. Företag som inte är momsregistrerade och privatpersoner betalar importmomsen direkt till Tullverket.

Tullvärde


För att veta hur mycket tull det blir måste du räkna ut varans tullvärde. Det motsvarar varans pris samt frakt- och försäkringskostnader. Här ingår kostnader för hantering, lastning och lossning fram till EU-gränsen.

Tullsats


För de flesta varor är tullsatsen mellan 0 och 20 procent. För vissa varor är den högre. För att räkna ut tull och avgifter behöver du känna till varukoden. Den hittar du i registret Tulltaxan. Där ser du även vad tullavgiften är och ifall det är några andra avgifter du måste betala.

Ibland gäller frihandel vid import tack vare frihandelsavtal. Det kan innebära att du får tullfrihet eller tullnedsättning. För att veta om importen omfattas av frihandelsavtal behöver du veta produktens ursprung.

För vissa varor finns det importrestriktioner. I så fall står det också i Tulltaxan. Det är viktigt med rätt klassificering så att tull och moms blir rätt.

Vissa typer av varor – främst tobak, alkohol och energiprodukter – har så kallad punktskatt vid import. Det är en skatt som du betalar till Tullverket i samband med importen.

Antidumpningstull och utjämningstull


För vissa varor behöver du betala så kallad antidumpningstull eller utjämningstull. Det är handelspolitiska åtgärder som EU har vidtagit för att skydda egna företag mot prisdumpning i andra länder.

Skillnaden mellan de två typerna av tullar är enligt följande:
Antidumpningstull: Exportören säljer sin vara under det marknadspris som råder på hemmamarknaden.
Utjämningstull: Tull på vara som exportören fått subvention för i hemlandet.

Du kan ta reda på ifall du måste betala antidumpningstull eller utjämningstull genom att söka i Tulltaxan.

Tullkvoter


Vissa varor omfattas av så kallade tullkvoter. Det är ett värde eller en mängd av en vara som du kan importera med ingen eller nedsatt tull. Tullkvoter gäller inte bara för Sverige utan för hela EU.

Det finns två typer av tullkvoter:
Tullkvot oavsett ursprung: Gäller för de angivna varorna oberoende av ursprungsland.
Preferenskvoter: Tullkvot som gäller för import från länder som EU har avtal med.

Du kan söka i Tullverkets söksystem Kvota för att ta reda på om dina varor omfattas av tullkvoter.

Betalningsanstånd


För att göra tullhanteringen lättare kan du ansöka om betalningsanstånd hos Tullverket. Då får ditt företag betala tull och andra avgifter i efterhand. Det är särskilt praktiskt ifall ditt företag importerar saker ofta.

Ett annat tips är att registrera företaget hos Tullverkets webbtjänst. Där finns bland annat underlag för deklaration och momsredovisning lättillgängligt. Tullhanteringen blir därmed lättare.

Tillstånd från andra myndigheter


För vissa varor krävs tillstånd från andra myndigheter än Tullverket. Läkemedel och hälsokost kräver tillstånd från Läkemedelsverket. För import av alkohol och tobak behöver du tillstånd från Skatteverket. Vill du importera färsk frukt och grönsaker behöver du tillstånd från Jordbruksverket.
Ifall du vill importera den typen av varor behöver du alltså ta kontakt med ansvarig myndighet. Ta reda på om tillstånd krävs genom att söka på din vara i Tulltaxan.

Vanliga frågor och svar om tullHur mycket tull är det från USA?

Hur mycket tull det är från USA beror på typ av vara. Du kan räkna ut tullen med Tullverkets tullräknare eller söka efter tullsatsen i registret Tulltaxan.

Varför är tull viktigt?

Tull behövs för att jämna ut skillnader i prissättning och för att skydda den inhemska ekonomin mot prisdumpningar och subventioner. I många länder är tull på import också en viktig inkomstkälla.

Vem betalar tull vid import?

Det är vanligtvis mottagaren som betalar tull vid import.

Vem betalar tull vid export?

Det är ingen tull vid export från EU. Vanligtvis betalar mottagaren importtull.

När infördes tull från England?

Den 1 januari infördes tull från England.

Är det tull mellan Norge och Sverige?

Ja, det är tull mellan Norge och Sverige.

Uppdaterad den: 17/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!