Artiklar om: Villkor & om Shiplink
Denna artikel finns också på:

Hur mycket ska frakt kosta till kund?


Hur mycket ska frakt kosta till kund?Vad ska frakt kosta 2019 till kund? Vi har samlat de vanligaste och mest använda sätten att ta betalt för frakt i en e-handel just nu. Läs vår Guide här.Bör man erbjuda fri frakt, fast fraktpris eller fri frakt över en omsättningsgräns? Frågorna är många när det kommer till att ta betalt av sina kunder för frakt. E-handeln växer och många företag har flyttat stora delar av sin verksamhet från fysiska butiker till online har ett stort fokus hamnat på fraktkostnader. Men hur bör man egentligen prissätta sina frakter för att öka försäljningen och höja kundnöjdheten när många kunder verkar lägga större vikt på fraktkostnaden än den totala slutkostnaden?

Den psykologiska aspekten


När det kommer till prissättningen av sina frakter får man inte underskatta den psykologiska aspekten. Fraktfrågan kan avgöra vilken leverantör konsumenten i slutändan väljer att placera sin order hos.

Som nämnts ovan är det inte alltid slutpriset som är av störst vikt för kunden, utan snarare vad man betalar för. Köper man en vara för tusentals kronor spelar det mindre roll om det skiljer någon hundralapp i produktkostnad. Men tillkommer den hundralappen istället i form av fraktkostnad kan det påverka kundens köpvilja negativt.

Detta har att göra med att kunder kan anse sig förtjäna fri frakt om dem spenderar stora summor hos ett företag. Rent principiellt kan det kännas bättre men i slutändan är det kunden som betalar för frakten, antingen som tilläggsavgift eller produktpris.

Hur mycket ska frakt kosta?

Hur ska man ta betalt för frakt?


Vi har valt att analysera ämnet och lyft fram fem viktiga aspekter man bör tänka på när man beslutar sig för sin fraktpolicy.

Att inte ta betalt för frakt
Att inte ta betalt för sina frakter är sällan ett strategiskt bra val. Varför? Först och främst är det sällan smärtsamt för en kund att betala runt 29-49 kr per order. Du kan även använda fraktkostnad som en metod för mersälj. Att använda sig av en fraktfri-gräns kan både locka nya kunder och få befintliga kunder att addera produkter till ordern. Kom ihåg att helt fri frakt är mycket ovanligt förutom i ett fåtal konkurrensutsatta segment, såsom klädbranschen.

Ta betalt för premium och tillval
Låt kunden välja och skapa den köpupplevelse de önskar. Det blir allt vanligare att använda hantering och leveranstid som motivering till högre fraktkostnad. Exempelvis kan kunden få möjligheten att betala extra för kortare leveranstid. Här är möjligheterna stora för dig som företagare att hitta en modell som passar dina kunder och din verksamhet.

Fler fraktalternativ, bättre eller bara rörigt?
Att erbjuda flera olika fraktalternativ är ett omdiskuterat ämne. Paket till utlämningsställe är fortfarande det alternativ som används mest (39%* av alla sändningar) tätt följt av hemleverans utan kvittens (38%*). Om du inte säljer väldigt otympliga produkter, eller produkter som kräver installation, rekommenderar vi dig att fokusera på kunna erbjuda dessa två leveranser.

Unika produkter eller hög konkurrens
Analysera alltid branschen och dina konkurrenter innan du bestämmer din fraktpolicy. Erbjuder du unika produkter eller arbetar du i ett segment som med väldigt hög konkurrens? Försök hitta detaljer i köpprocessen du kan utnyttja för att få kunderna att handla ifrån just dig. För det är ändå en skillnad på vad man bör göra och vad som förväntas av dig.

Tappa inte kunder på otydliga fraktvillkor
Man kan se en tydlig koppling mellan förlorade kunder och otydliga fraktvillkor. Dina villkor bör vara så pass tydliga att kunden inom några sekunder förstår vad som gäller. Att bygga funktioner som räknar ut exakt kostnad blir i dem flesta fall för komplicerat. Total transparens blir helt enkelt för komplicerat och svårgreppat för kunderna.

Fri frakt-gräns med ett snittvärde på 200kr per produkt

Olika beprövade fraktvarianter


Här lyfter vi fram olika fraktmodeller som är populära att använda sig av idag, samt deras för- och nackdelar.

Fast fraktpris
Tydligt och enkelt. Kan dock uppfattas som orättvist och girigt av kunder som köper varor för stora kostnader.
Fri frakt över omsättningsgräns
En positivt variant då det motiverar kunden att öka ordervärdet. Ju högre ordervärde desto bättre marginal får du.
Fri frakt
Stor konkurrensfördel, men behövs det verkligen? Analysera hur läget ser ut i din bransch. I vissa fall är detta bra men i flesta fall tror vi på andra metoder för att öka ordervärdet och förbättra dina marginaler.
Premium-alternativ
Att ge kunden möjligheten att betala mer för snabbare leverans kan öka kundnöjdheten och motiverar samtidigt en högre kostnad för frakten.

Slutsatser och viktiga aspekter att komma ihåg!


Det är viktigt att utgå ifrån vilken bransch och segment du arbetar i. Fraktfrågan blir extra komplicerad om man arbetar i en hårt konkurrensutsatt bransch där låga produktpris är en nyckel till framgång. Då är det extra viktigt att analysera detaljer för att särskilja sig från sina konkurrenter. Arbetar du istället med unika produkter och mindre konkurrens är det lättare att motivera en högre avgift för frakt och hantering.

Oavsett vilken fraktpolicy du bestämmer dig för att använda är det viktigt att fundera kring den psykologiska aspekten och hur dina kunder kan komma att se på dina frakter. Ofta är det inte priset som är det viktigaste, utan hur du kommunicerar med dina kunder. Frakt är en stor del av många verksamheter, och så även kostnaderna. Så länge du är tydlig och lyssnar på dina kunders behov så brukar det tas emot väl när dem inser vad det faktiskt är dem betalar för.

Besök Shiplink.se för att skicka paket och annat gods åt ditt företag!
* E-barometern Q2 2018

Uppdaterad den: 11/06/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!