Artiklar om: Shiplink blogg

Vad är en fraktsedel?

Läs mer här om fraktsedlar, varför och hur de används här. Fraktsedeln behövs för all frakt för att det som skickas hanteras på rätt sätt.

Vad är en fraktsedel?


En fraktsedel är en handling som skickas tillsammans med en vara under transport. Den finns till för att transportören ska kunna skicka godset till mottagaren och hantera paketet på rätt sätt.

Varför behövs en fraktsedel?


Varje gång du skickar något med ett bud eller fraktbolag ska försändelsen ha en fraktsedel. Det är en viktig handling som alltid ska finnas med försändelsen under den tid transporten pågår. Det gäller oavsett som det är ett paket, en pall, halvpall eller ett dokument du ska skicka.

Fraktsedeln är ett papper eller en etikett med all information som krävs för att det du ska skicka hanteras på rätt sätt och når rätt mottagare. Vanligtvis är det företaget som skickar varan som upprättar en fraktsedel. Din fraktsedel ska fästas vid försändelsen.

Vilka uppgifter som finns med på en fraktsedel kan variera mellan olika fraktbolag. Här är några av de vanligaste uppgifterna på fraktsedeln:
Avsändare: Namn och adress för den som sänder godset.
Mottagare: Namn och adress för den som ska ta emot godset.
Vikt: Paketets bruttovikt i kilo eller gram inklusive emballage och eventuell pall.
Volym: Försändelsens bredd, längd och djup, alternativt volym. Ibland anges längd och bredd för så kallat långgods (gods som är extra långt).
Typ av vara: T.ex. produkt, djur eller gåva. Uppgiften används vid eventuell tull.
Försäkringsvärde: Ifall innehållet har ett värde ska du ange ett pris för att försäkringen ska gälla.
Prioritet: Ekonomifrakt eller express.
Ömtåligt gods: Om innehållet är ömtåligt brukar det framgå på fraktsedeln.
Kollislag: Exempelvis kartong, pall, dokument eller långgods.
Antal kollin
Streckkod: En streckkod som transportören använder för att lättare identifiera försändelsen.
Betalningsuppgifter: Exempelvis om avsändaren eller mottagaren betalar för transporten.
Transportinstruktioner: Är det farligt gods eller måste det förvaras varmt eller kallt? Täcks godset av försäkring?
Leveranshänvisning: Särskilda instruktioner för transportören, t.ex. portkod eller vägbeskrivning.

När du skickar något med Shiplinks frakttjänst skapar vi en fraktsedel åt dig. Vi skickar den per e-post så att du kan skriva ut den och fästa vid det paket som du ska skicka.

Andra namn för fraktsedel är transportsedel, sändningsetikett och transportetikett. Däremot är fraktsedel inte samma sak som följesedel. En följesedel är en förteckning på innehållet i ett paket. Den används för att mottagaren ska kunna kontrollera att paketet innehåller vad det ska.

Därför används fraktsedlar


Att ha en fraktsedel är ett måste för att paketet ska kunna transporteras. Med hjälp av fraktsedeln kan transportören först och främst veta hur paketet ska sorteras och vart det ska skickas. Fraktsedeln innehåller dessutom information till transportören om hur godset ska hanteras.

Ett annat syfte med fraktsedeln är att intyga vad transporten gäller. Det är viktigt i händelse av att godset kommer bort eller skadas. Eventuell fraktförsäkring och försäkringsvärde brukar vara angivet på fraktsedeln.

Särskilt viktigt är det med en korrekt ifylld fraktsedel ifall du skickar paket utomlands (utanför EU). Tullen kontrollerar nämligen fraktsedeln när den beslutar om paketet ska få passera, förtullas eller skickas tillbaks.

Vanliga frågor och svar om fraktsedlarVad ska en fraktsedel innehålla?

De flesta transportörer brukar kräva att fraktsedeln åtminstone innehåller avsändare, mottagare, typ av kolli, vikt, volym / dimensioner, antal kollin och vem som betalar.

Vad är CMR fraktsedel?

CMR-fraktsedel är en fraktsedel som används vid utrikes lastbilstransporter. Det är ett slags internationellt erkänt fraktavtal mellan dig som beställer transport och transportföretaget.

Vad är SIS fraktsedel?

SIS-fraktsedel är en typ av standardiserad fraktsedel (enligt SIS-standard) för inrikes transport.

Vem utfärdar en fraktsedel?

Den som skickar ett paket utfärdar en fraktsedel. När du skickar paket med Shiplink färdigställer vi fraktsedeln baserat på den information som du lämnar i samband med bokningen.

Uppdaterad den: 27/01/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!