Artiklar om: Skador & förluster
Denna artikel finns också på:

[Guide] Normal godshantering - Pall


Normal godshantering av pallgods


Pallgods har på ett sätt en snällare hantering än paket. Det är mer manuell hantering, vid nästan alla förflyttningar finns det en människa på plats som kan anpassa hanteringen efter vad just den pallen behöver. Men det är samtidigt en tuff hantering med maskiner, vinklar, hastiga rörelser och stora tyngder.

Hämtning
Normal hantering är att det kommer en förare med en pallyftare/palldragare som sticks in i de öppna utrymmena under pallen, pumpas upp för hand och sedan drar han i väg pallen till bilen.
Om det finns lastkaj så fäller de ner bakgavellyften mot kajen och drar pallen över kanten, ofta med lite uppåt eller neråt beroende på höjden på kajen i förhållande till bilen.
Om det är marklastning så drar de upp pallen på lite motlut och tippar sedan upp lyften för att höja den mot flaket på lastbilen.

Om du ska skicka högt gods behöver du se till att godset har stor stödyta under sig som balanserar godset. Det är extra viktigt eftersom det är manuell hantering av pall gods. Om godset välter finns det risk att det välter över människor och då utgör en fara för liv och hälsa.Exempel på instabil vs stabil pall
På bilen så ska godset lastsäkras och det är ditt ansvar som avsändare att ha packa godset på sånt sätt att det går att lastsäkra.
För att godset ska räknas som lastsäkrat får inte godset som helhet eller några delar av det glida, tippa, rulla eller vandra under transport.

Terminal & sortering
När bilen är färdig för dagen och ankommer terminalen backar de till och lossar samtliga pallar för hand. Inne på terminalen sorteras dessa pallar sedan med eltruckar. Först sorteras de ut på linor som sedan lasta ut till varje bil som ska vidare. Eller lokalt om godset bara ska till annat område än där det hämtades.

När man lastar på fjärrbil så staplar man ofta pallar på varandra. För att en pall ska räknas staplingsbar måste den vara helt jämn uppepå och tåla att det ställs en annan pall med vikt på 400kg på den. På lastbilen säkras sedan allt gods och lastbilen kör till nästa terminal. Under tiden bilen kör kommer godset att skava och trycka mot varandra samtidigt som det utsätts för vibrationer och känningar från fordonets rörelser.

Generellt gäller att desto fler gånger godset omlastas under distributionen desto större är risken för att godset skadas av stötar och fall

Leverans
Vid ankomst till terminalen är det lossning med eltruckar och sortering ut till de olika lokala distributionslinjerna som görs. Därifrån hämtas sedan godset av föraren med pallyftare/palldragare och lastas på bilen i den ordningen som föraren kommer köra ut godset. Och vid lossning hos mottagare är det samma som vid lastning det är lite lutningar och kanter som godset kommer utsättas för.

För att klara av normal godshantering av pallar är det viktigt att

Godset är packat så att det är stabilt på pallen
Godset inte sticker ut någonstans utanför pallens mått
Godset är säkrat på pallen så att det inte kan glida, tippa, rulla eller vandra under transport
Godset ska vara förbered för lastsäkring så att det kan göras utan risk för skada på godset
Godset ska ha en så låg och jämn tyngdpunkt som möjligt så att det kan hanteras utan risk för att det välter
Pallen som godset är packat på måste vara i bra skick, den får inte gå sönder av hanteringen eller vikten av godset
Läs mer om vad som är normal hanering av paket

Om ni vill ha hjälp eller känner er osäkra på nått - Kontakta gärna kundservice!
Vi finns här för att svara alla era frågor ! Tel. 010-20 706 66 eller order@shiplink.se

Uppdaterad den: 10/12/2020

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!