Artiklar om: Skador & förluster
Denna artikel finns också på:

[Guide] Emballage ⁃ Varför du behöver det

Olika sorters yttre emballage

Vad är emballage och varför är det så viktigt?


När vi pratar om emballage så menar vi det som ditt gods ska vara packat i för att vara skyddat under transport.
Ett yttre emballage är till för att absorbera smällar, stötar, tryck och riv som uppstår under transportkedjan.
Exempel på yttre emballage: Kartonger, pall, burar, plastlådor, pallkragar, trälådor, pallcontainer m.fl.
Ett inre emballaget är till för att separera produkter från varandra, stabilisera och hålla dem stilla i förpackningen. Det är också det inre emballaget som skyddar godset när det är en påverkan som det yttre inte kan stå emot själv.
Exempel på inre emballage är: Bubbelplast, skumfolie, wellpapp, luft- eller skumkuddar, packchips, frigolit m.fl.

Emballaget ska skydda produkten, underlätta hantering, underlätta lagring, underlätta transporten, sammanhålla godset, informera, vara användarvänlig samt marknadsföra produkten.
Dessutom är det viktigt att i den mån det är möjligt välja en förpackning som är miljövänlig.

När man väljer emballage är det viktigt att ha en helhetssyn och tidigt fundera över vilka krav som ställs på förpackningen.
Förenklat kan man säga att mängden och typen av emballage beror på hur ömtåligt godset är. 
Ömtåligare gods ställer större krav på emballaget för att det ska kunna hanteras utan risk för att godset skadas under transport.
Vill du läsa mer om själva emballaget kan du göra det här : [Paketering GUIDE] - Allt om emballering

I våra Allmänna villkor / Uppdragsvillkor framgår det att det alltid är avsändarens ansvar att gods som skickas är ändamålsenligt emballerat.
Om det inte är det så riskerar ni både att föraren vägrar lasta godset och att inte kunna få ersättning om godset skadas under transport. Det där därför viktigt att du emballerar och gör det på ett sätt som är anpassat för varan och som göra att godset enkelt kan hanteras och fraktas.

7.4 Gods och emballage. Användaren ansvarar för att gods är förpackat och emballerat på ett ändamålsenligt sätt, att gods och dess emballage och förpackning tål maskinell sortering, normal transporthantering och lastsäkring för relevant transportslag samt för att gods eller emballage inte skadar annat gods. Kärl innehållande vätskor ska t.ex. förpackas med tillräcklig mängd absorberande material samt vara väl förpackade i emballage. Godset ska vara fysiskt sammanhållet och fysiskt hanterbart i ett stycke oavsett Transporttjänst.

Men vad betyder det?
Ändamålsenligt betyder att du kan inte packa allt på samma sätt. Utan du måste se till de olika behoven varje produkt har när det ska packas.
Glas är ömtåligt så de behöver mer skydd, en tröja är mjuk och behöver inte lika mycket skydd.
En fras som ofta är med när man ska definiera vad som är ändamålsenligt är att de ska klara av normal godshantering. Det kan kännas luddigt om man aldrig sett hur en sorteringsterminal ser ut, känner till arbetsmiljöregler för godshantering eller vet vilka lagar som gäller för lastsäkring på väg.

Vad som räknas som normal transporthantering är olika mellan olika typer av gods. Pallar hanteras på ett sätt medan paket får en annan sorts hantering. Och skickar du specialgods så måste det hanteras på ytterligare ett annat sätt.Läs mer om vad normal hanering är av olika typer av gods Paket & Pall

Om ni vill ha hjälp eller känner er osäkra på nått - Kontakta gärna kundservice!
Vi finns här för att svara alla era frågor ! Tel. 010-20 706 66 eller order@shiplink.se

Uppdaterad den: 06/10/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!