Artiklar om: Villkor & om Shiplink
Denna artikel finns också på:

Checklista leveransvillkor mot kund


Checklista - Se över dina leveransvillkorVi har samlat viktiga punkter som kan vara bra för dig att se över för att undvika arga kunder och ekonomiska förluster.

Leveransvillkor reglerar vad du och din kund har kommit överens om ska gälla vid leverans, och många företag har inte en aning om hur viktigt detta är. Vi rekommenderar alltid att rådgöra dessa frågor med ditt försäkringsbolag eller en annan specialist inom området. Nedan följer viktiga punkter att stämma av. Dessa bör du ha med i dina villkor.

Leveransvillkor, Incoterms - Som minst på fakturan skall Incoterms framgå. Exempel på dessa är DAP, DDP, DDU eller liknande. Det finns många men några få används för vanliga inrikestransporter. Dessa reglerar vem som bär ansvar till vilken del i transportkedjan.

Skada eller förlust - Hur ska ni hantera ett ärende där godset skadas eller förloras. Detta skapar tydlighet gentemot er kund och hur ni ska hantera detta internt.

Transportförsäkring - Det är väldigt viktigt att ställa sig frågan om man är i behov av en transportförsäkring eller inte. Samtliga transporter inkluderar oftast ett grundskydd i händelse av skada eller förlust. Denna är ofta viktbegränsad, det är därför viktigt att se över sina produkter och värden för att se om man ska upphandla en egen transportförsäkring med sitt försäkringsbolag eller köpa till när behovet finns. Shiplink erbjuder en enkel och smidig transportförsäkring att lägga till som tillval per transport. Läs mer om grundskydd och transportförsäkring här.

Leveranstid - Generellt sett har transporter en tidsplan för leveransen. Dessa är inte garanterade då det kan förekomma avvikelser som inte ger någon ekonomisk kompensation. Exempelvis mindre avvikelser som felsortering, trasig lastbil, mer gods än normalt eller helt enkelt en chaufför som insjuknat. Men även väder och trafik kan ibland ställa till det. Givetvis är detta något alla försöker undvika så långt det går, men det är ändå viktigt att det belyses i dina villkor.

Denna checklista är ämnad att ge en vägledning om några viktiga punkter vi anser att det ofta uppstår missförstånd kring. Det är alltid viktigt att rådfråga en specialist inom området.

Har du frågor eller funderingar inom detta område? Kontakta Shiplinks reklamationsavdelning på reklamation@shiplink.se.

Uppdaterad den: 22/09/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!