Checklista - Se över dina leveransvillkor

Vi har samlat viktiga punkter som kan vara bra för dig att se över. Detta för att unvika arga kunder och ekonomiska förluster. Vi möter ofta företag som inte har en aning om hur viktigt detta är, leveransvillkor reglerar vad du och din kund har kommit överens om ska gälla vid leverans. Vi rekommenderar alltid att rådgöra dessa frågor med ditt försäkringsbolag eller en annan specialist inom området.

Nedan följer viktiga punkter att stämma av så att du har koll på vad som gäller eller att de finns med i dina villkor;

Leveransvillkor, Incoterms - Som minst på fakturan skall Incoterms framgå. Exempel på dessa är DAP, DDP, DDU eller liknande. Det finns många men några få används för vanliga inrikestransporter. Dessa reglerar vem som bär ansvar till vilken del i transportkedjan.

Skada eller förlust - Hur ska ni hantera ett ärende där godset skadas eller förloras. Detta skapar tydlighet gentemot er kund och hur ni ska hantera detta internt.

Transportförsäkring - Det är väldigt viktigt att ställa sig frågan om man är i behov av en transportförsäkring eller inte. Samtliga transporter inkluderar oftast en grundförsäkring i händelse av skada eller förlust. Denna är ofta viktbegränsad, det är därför viktigt att se över sina produkter och värden för att se om man ska upphandla en egen transportförsäkring med sitt försäkringsbolag eller köpa till när behovet finns. Shiplink erbjuder en enkel och smidig transportförsäkring att lägga till som tillval per transport.

Leveranstid - Transporter genrellt har en tidsplan för leveranstider. Dessa är inte garanterade då det kan förekomma avvikelser som inte ger någon ekonomisk kompensation. Exempelvis mindre avvikelser som felsortering, trasig lastbil, mer gods än normalt eller helt enkelt en chaufför som insjuknat. Men även väder och trafik kan ibland ställa till det. Viktigt är att belysa dessa i dina villkor, givetvis något alla försöker undvika så långt det går.

Denna checklista är ämnad att ge en vägledning om några viktiga punkter vi anser att det ofta uppstår missförstånd kring. Det är alltid viktigt att rådfråga en specialist inom området.

Har du frågor eller funderingar inom detta område och vill kontakta Shiplink, kontakta Shiplinks reklamationsavdelning på reklamation@shiplink.se

Shiplink Reklamationsavdelning
Var denna artikel hjälpsam?
Tack så mycket!