Artiklar om: Villkor & om Shiplink

Frakttermer

Lista över frakttermer

FrakttermerFrakttermer kan vara komplicerade. Därför har vi sammanställt en lista med definitioner på frekvent använda uttryck, för att förenkla för dig som kund.

En stor del av vårt arbete för enklare frakter ligger i att förklara de olika begreppen som man ofta stöter på inom fraktbranschen. Definitionerna nedan står med i våra Allmänna Villkor och ses som bindande vid eventuell tvist. Därför är det viktigt att du är medveten om deras betydelser.

Vad skiljer en pallfrakt ifrån en paketfrakt? Ett paket är lätt och tympligt nog för en speditör att bära. En pall är större och tyngre gods som måste stå på en fraktpall och transporteras med hjälp av en palldragare.

DefinitionerAnvändare: Den som bokat frakten och godkänt tillämpningen av våra Allmänna Villkor.
Avsändare: Det företag som ansvarar för godset fram till att det hämtas upp av den ansvarige speditören.
Gällande Regelverk: De lagar, förordningar, regler och transporträttsliga konventioner som tillämpas för stunden.
Mottagare: Det företag eller den privatpersonen som ska ta emot det fraktade godset.
NSAB: När du läser våra Allmänna Villkor stöter du ofta på benämningen NSAB. Med NSAB menas Nordisk speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2015.
Speditör: Det företag som anlitas för att utföra transporttjänsterna. Som kund meddelas du i regel om vilken speditör som hämtar godset i samband med din bokningsbekräftelse och i mottagningen av transportdokumenten.
Speditörens gällande villkor: De allmänna villkor och särskilda villkor som den anlitade speditören tillämpar på sina frakter.
Sändning: Det gods som fraktas från en avsändare till en mottagaren. En bokning kan innehålla flera separata bokningar, och därmed även flera sändningar.
Transporttjänster: De tjänster som bokas av Användaren genom Shiplinks hemsida i samfund med de Allmänna Villkoren. Exempelvis; paketfrakt till företag, styckegods till företag, helpall till företag, paket med hemleverans, parti med hemleverans, import flyg, export flyg & bud.

Om det råder några funderingar kring definitionerna, kontakta vår kundservice) eller läs våra Allmänna Villkor.

Uppdaterad den: 25/01/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!