Artiklar om: Shiplink blogg
Denna artikel finns också på:

Kan man skicka konst?

Kan man skicka konst?
Eller antikviteter, samlarobjekt, auktionsföremål och liknande?Det korta svaret blir ja, det kan man! Men du måste veta att det klassas som ogiltigt gods. Det betyder att oavsett om du skickar med Shiplink eller annan transportör så faller det in under en kategori av gods du får skicka men du inte kan få ersättning i händelse av skada eller förlust. Men även att transportören kan stopp och returerna och till och med vägra hämta p.g.a. att innehållet klassas som ogiltigt gods. Då kommer transport- och merkostnader tillfalla fraktbetalaren.

Vill du ändå skicka konst, tavlor, skulpturer och andra föremål som antikviteter, samlarobjekt samt auktionsföremål så görs det på egen risk. Varken Shiplink eller transportören kan ta någon som helst ansvar om försändelsen skadas eller tappas bort.

☝️Du bör rådfråga ditt egna försäkringsbolag kring transportförsäkring av konst och liknande gods. Det är också viktigt att överväga om det är bättre med alternativa sätt att för att utföra transporten. Det finns transportörer som specialiserar sig på just transport av konst, där du får hjälp att bygga emballaget. Många vill sköta transporten helt själv. Även då bör godset emballeras väl i förebyggande syfte om något oväntat skulle inträffa.

⚠️ I många fall går det att förebygga skador genom att emballera på rätt sätt. Däremot är är omöjligt att förebygga att godset kommer bort.

En tavla till exempel kan ha väldigt högt värde, och även ha väldigt höga krav på emballaget eftersom:
Det kan vara extremt ömtåligt och då krävs det mjukt emballage som är skonsamt mot tavlans yta, eller att inget ska vidröra tavlan.
Är det ram med glas så kan det lätt spricka av en kraftig stöt, till exempel när det lastas in eller ut ur en bil.
Utsidan kräver riktigt hårt emballage för att tåla yttre påverkan från t.ex. annat gods under transporten.
Det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till så som fukt, kyla och värme.
Utöver ovan nämna punkter, så kan det dyka upp frågor om man t.ex ska ställa ut sin konst. Så som: Kan galleriet förvara emballaget om verket ska skickas tillbaka?

💬 Tveka inte att kontakta Shiplinks kundservice via vår chatt på shiplink.se, mail: order@shiplink.se eller telefon: 010-20 706 66. Vi har en reklamationsavdelning med mycket erfarenhet och kunskap. Vi hjälper dig gärna att titta på hur du emballerar ditt innehåll, samt att lotsa dig åt rätt håll för att den värdefulla konsten du skickar ska kunna levereras tryggt.

Frågor och svar


Vad händer med gods efter att chauffören hämtat det?
Ditt gods hamnar i en transportkedja, ett flöde med enormt mycket annat gods. Transportkedjan är olika lång beroende på var godset ska men första steget är oftast att det hämtas med bil. En bil som redan har eller ska hämta och lämna gods under dagen. Innan dagen är slut så lämnar bilen godset på en terminal. Där sorteras godset med maskiner på långa transportband. Därefter lastas gods på hög i burar. Burarna används för att lasta stora mängder gods i större lastbilar som ska till annan terminal. Där sker samma process fast omvänt. Dock är det fortfarande maskiner som sorterar godset vidare och det staplas återigen på hög i burar. Sista steget brukar vara att det lastas på bil och körs ut för leverans.

Hur kan något gå sönder under transporten?
När godset blir en del av transportkedjan utsätts det för olika påfrestningar. Det kan vara allt från kraftiga stötar från maskinsorteringen, att det faller av transportbandet och landar på annat gods med vassa kanter och på så vis skadas. Det är svårt att säga exakt vad som har orsakat en skada men viktigt att komma ihåg är att transportörens uppgift är att flytta godset från avsändaren till mottagaren och din uppgift är att emballera godset så att det ska hålla under hela transporten.

Hur kan något komma bort under transporthanteringen?
Tyvärr händer det att gods kommer bort. Olika anledningar kan vara att fraktetiketter slits av under hanteringen, gods fastnar i maskinerna som sorterar eller kanske att gods faller av transportband och inte upptäckts av personalen på terminalen. Det är viktigt att komma ihåg att det är en stor mängd goods som sorteras och oförutsedda händelser kan ske.

Uppdaterad den: 01/09/2023

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!