Artiklar om: Shiplink blogg
Denna artikel finns också på:

Emballera pall på rätt sätt

Emballera pall på rätt sättBästa sättet att förbygga skador när du skickar ditt innehåll på pall är att emballera efter var innehållet kräver. Precis som när du skickar ditt innehåll i paket så måste du emballera på rätt sätt och även förankra innehåll som skickas på pall. Transportörens uppgift är att flytta pallen, din uppgift är att emballera innehållet så att det klarar resan.Pall hanteras manuellt med palldragare och gaffeltruck. Vid nästan alla förflyttningar finns det en människa på plats som kan anpassa hanteringen efter vad just den pallen behöver. Men det är samtidigt en tuff hantering med maskiner, vinklar, hastiga rörelser och stora tyngder. Just därför ska man se till att emballera rätt, det kan spara många kronor i längden.

⬇️ Ladda ner vår emballerings-PDF - Skriv ut och häng upp där godsen packas, så kan alla kollegor på företaget ta del av den värdefulla informationen.

Tre bra råd för rätt emballering av ditt innehåll på pall:


Anpassa ditt emballage efter innehållet - Ett vanligt misstag är att använda för stora lådor utan att fylla det tomma utrymmet. Se till att godset vilar på fyllningen & att det appliceras mot lådans alla väggar.
Snåla inte med paketeringsmaterialet - Det är inte alltid det tillsynes billigaste alternativet som ger lägst totalpris i slutändan. T.ex. att använda billigare pallar som inte är EUR-standard kan sluta med att hela pallen går sönder och innehållet skadas.
Förbereda inför transport - Godset ska vara förberett för att chauffören ska kunna lastsäkra utan att det finns risk för skada på godset.
Förankra ordentligt - Se till att godset är förankrat på pallen så att det inte kan glida runt eller tippa under transport och hantering.

Vägledning i hur pall emballeras
📌 Hur emballerar man paket? Läs om hur du emballerar paket här.

Vägledning för specialgods på pallMycket av det som fraktas får inte plats i kartonger som kan staplas på pall. Utan måste placeras och förankras direkt på pall. Det finns många olika exempel och sätt hur det utförs bäst, utifrån hur ömtåligt godset är. Kontakta Shiplinks kundservice innan du skickar för att få råd och ideér kring emballaget.

☝️GLÖM INTE: Utöver att emballering förbygger skador på det du fraktar, så minskar det även eventuella skador på annat gods som samlastas. Dessutom minskar skaderisken för personalen på terminal och chaufförerna som hanterar godset manuellt.

Vilka ansvar du måste följa som fraktbokare


Dessa punkter måste du följa när du skickar gods - det är ditt ansvar som fraktbokare och/eller avsändare. Det gäller oavsett vilken transportör du använder eller om du har försäkring på ditt innehåll eller inte.
Emballera rätt och efter innehållet - Varje vara har olika behov av emballage. Bli ett packproffs, läs den här artikeln.
Ha koll på om dina varor är tillåtet eller otillåtet gods - Vad är tillåtet och otillåtet? Klicka här.
Se till att chauffören signerar din sändningslista, inga undantag - Det är ditt bevis att godset hämtats. Mer om det och annat att tänka på som avsändare hittar du här.
Anteckna skada vid leverans -Upptäcks skador på yttre emballaget vid leverans, ska den som tar emot anteckna det i samband med kvittens. Hur & vad du ska skriva kan du läsa om här.
Dolda skador - Skador på innehållet måste meddelas till Shiplinks kundservice inom 7 dagar från leveransdatum.


👋 Har du frågor eller funderingar hur du skyddar ditt innehåll bäst? Kontakta kundservice via chatt, telefon: 010-20 706 66 eller email: kundservice@shiplink.se

Uppdaterad den: 28/10/2022

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!